HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1048353 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 30

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS-CHECK)
RADIOAMATERSKIH NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o CC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload edi".
  Hf CLCC robot

41 - 60 Natjecanja u bazi podataka /332       -> 0 1 2 3 4 5   6   "Pregled svih natjecanja"
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (local) K Calls Logs Qsos Check Stati
stics
BC Adm
ins
19.07.2020.
 07:00  19.07.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   131  215  6614  17
     
04.07.2020.
 14:00  05.07.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   546  954  46759  675
     
21.06.2020.
 07:00  21.06.2020. 15:00   Rezultati su službeni  K   288  518  11709  18
     
20.06.2020.  IARU R1 50/70 MHz contest 2020.  14:00  21.06.2020. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   54  59  5643  0
     
06.06.2020.  9A microwave contest 2020.  14:00  07.06.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   61  150  3123  95
     
17.05.2020.
 07:00  17.05.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   141  230  6173  13
     
02.05.2020.  Hrvatski proljetni UKV kup 2020.  14:00  03.05.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   370  611  18916  417
     
19.04.2020.
 07:00  19.04.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   141  229  5370  17
     
15.03.2020.
 07:00  15.03.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   126  191  4711  13
     
07.03.2020.  Hrvatski zimski UKV kup 2020.  14:00  08.03.2020. 14:00   Rezultati su službeni  K   504  859  37228  705
     
16.02.2020.
 07:00  16.02.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   104  161  4277  0
     
19.01.2020.  9A Activity - 1. period 2020.  07:00  19.01.2020. 12:00   Rezultati su službeni  K   76  121  2142  1
     
17.11.2019.  9A Activity - 11. period 2019.  07:00  17.11.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   116  157  4515  20
     
02.11.2019.  9A CW VHF contest 2019.  14:00  03.11.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   313  313  34683  255
     
20.10.2019.
 07:00  20.10.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   140  176  6987  16
     
05.10.2019.  IARU R1 UHF/SHF 2019.  14:00  06.10.2019. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   68  128  4704  0
     
15.09.2019.
 07:00  15.09.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   138  176  7070  17
     
07.09.2019.  IARU R1 VHF contest 2019.  14:00  08.09.2019. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   128  128  16086  0
     
18.08.2019.
 07:00  18.08.2019. 12:00   Rezultati su službeni  K   127  164  6150  21
     
04.08.2019.  Alpe Adria VHF contest 2019.  06:00  04.08.2019. 14:00   Rezultati su službeni  K   360  360  27382  0
     

HRS UKV contest koordinator: Krešo Bišćan, 9A2HM
Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg edi-ja ili imate prigovor, molim javite to na e-mail: 9a2hmhamradio.hr  

9A UKV manager: Željko Dražić-Karalić, 9A5R e-mail: 9a5r@hamradio.hr  

Prijevod na njemački : Dieter Kritzer OE8KDK. Hvala.

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.