HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC
All time records

Vi ste posjetitelj, broj 1105720 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 8

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS-CHECK)
RADIOAMATERSKIH NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o CC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload edi".
  Hf CLCC robot

101 - 120 Natjecanja u bazi podataka /342       -> 0 1 2 3 4 5   6   "Pregled svih natjecanja"
                                                 
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (local) K Calls Logs Qsos Check Stati
stics
BC Adm
ins
18.02.2018.
 07:00  18.02.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   88  115  3561  0
     
21.01.2018.  9A Activity - 1. period 2018.  07:00  21.01.2018. 12:00   Rezultati su službeni  K   78  104  2815  1
     
19.11.2017.
 07:00  19.11.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   86  113  3181  15
     
04.11.2017.  9A CW VHF contest 2017.  14:00  05.11.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   379  379  45677  318
     
15.10.2017.
 07:00  15.10.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   122  147  6360  12
     
07.10.2017.  IARU R1 UHF/SHF 2017.  14:00  08.10.2017. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   74  119  4840  0
     
17.09.2017.
 07:00  17.09.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   108  133  4258  1
     
02.09.2017.  IARU R1 VHF contest 2017.  14:00  03.09.2017. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   126  126  15067  1
     
20.08.2017.
 07:00  20.08.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   88  110  3946  1
     
06.08.2017.  Alpe Adria VHF contest 2017.  07:00  06.08.2017. 15:00   Rezultati su službeni  K   291  291  22392  4
     
16.07.2017.
 07:00  16.07.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   98  128  4575  0
     
01.07.2017.
 14:00  02.07.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   600  1067  74621  844
     
18.06.2017.
 07:00  18.06.2017. 15:00   Rezultati su službeni  K   183  312  7407  0
     
17.06.2017.
 08:00  18.06.2017. 14:00   Prijavljeni rezultati  K   68  77  9574  0
     
03.06.2017.  9A microwave contest 2017.  14:00  04.06.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   130  338  6106  292
     
21.05.2017.
 07:00  21.05.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   90  110  4053  0
     
06.05.2017.  Hrvatski proljetni UKV kup 2017.  14:00  07.05.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   686  1204  68453  1013
     
16.04.2017.
 07:00  16.04.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   102  124  3837  26
     
19.03.2017.  9A Activity - 3. period 2017.  07:00  19.03.2017. 12:00   Rezultati su službeni  K   118  155  4503  43
     
04.03.2017.  Hrvatski zimski UKV kup 2017.  14:00  05.03.2017. 14:00   Rezultati su službeni  K   506  862  44510  701
     

HRS UKV contest koordinator: Krešo Bišćan, 9A2HM
Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg edi-ja ili imate prigovor, molim javite to na e-mail: 9a2hmhamradio.hr  

9A UKV manager: Željko Dražić-Karalić, 9A5R e-mail: 9a5r@hamradio.hr  

Prijevod na njemački : Dieter Kritzer OE8KDK. Hvala.

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.