HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC

Vi ste posjetitelj, broj 1075027 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 19

Pozivni znakovi u log-u 21.10.2007.

Contest name:   9A activity 10. period

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator-sve vrste rada


    B - Više operatora-sve vrste rada


    C - samo FM vrsta rada


    D - YL


    E - Postaje izvan 9A sve vrste rada


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A0C (145 MHz) 9A2HI-9A2XI
  9A1C (145 MHz) 9A4LT- 9A3ARN- 9A7DAQ
  9A1FBC (145 MHz) 9A6NML
  9A1W (145 MHz) 9A3WP-9A5ASZ
  9A1ZRS (145 MHz) Ivan 14 godina-Filip 14 godina
  9A3B (145 MHz) 9A2VR, Babic Bozidar
  9A5Y (145 MHz) 9A3LG 9A5CM© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.