HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF

Vi ste posjetitelj broj 988595 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 21

Pozivni znakovi u log-u 07.04.2007.

Contest name:   ZAGREB FM CONTEST 2007.-1. per.

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - jedan operator


    B - vise operatora i klupske postaje


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.
© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.