HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF

Vi ste posjetitelj broj 988535 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 113

Pozivni znakovi u log-u 18.03.2007.

Contest name:   Požega 2007.

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator-sve vrste rada


    B - Više operatora-sve vrste rada


    C - samo FM vrsta rada


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.

 Timovi:
  9A1W (145 MHz) 9A2HM
  9A4P (145 MHz) 9A3TN-9A9AU© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.