HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF

Vi ste posjetitelj broj 1006101 od 19.05.2007.g.   Online imamo posjetitelja: 11

Pozivni znakovi u log-u 25.02.2007.

Contest name:   MARCONI MEMORIAL 50 MHz

View
table:
Country: Only WWL1:
  and WWL2:

Tko je
radio znak:
 dio
Tko je
radio lokator:
 dio

Rezultati su službeni

    A - Jedan operator (Single op)


    B - Više operatora (Multi op)


  Error log je vidljiv za svaki call na njegovom linku E u stupcu V (view).
  U stupcu V (view) moguće je vidjeti log natjecatelja u HTML obliku.
© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.