HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF


View EDI log

Date 20210306;20210307
Call 9A2M
WWLo JN95KI
Band 145 MHz
Sect Single 144 HP
PClub
RName Hrvoje Juzbasic
RCall 9A2M
MOpe1 9A2M
MOpe2
STXEq
Power 500
SRXEq FT-1000MP Mark V + Javornik II
Ante 4x17el. F9FT
ASL 20-101
Remarks Zbog raznih obaveza bio sam QRV svega 12 sati. Drago mi je da nisam mogao biti aktivan 24h jer sam se i u ovih 12h ubio od dosade na bandu. Izostanak velikih DX ekipa zbog novog Covid lockdowna u većini EU država učinio je svoje, tako da su neki od tih operatora radili od svojih kuća sa skromnom opremom pa je teško komentirati propagacije. Da li su bile loše ili je uzrok lošim signalima slaba oprema? Sve u svemu, katastrofa od kontesta! 73 de 9A2M, Hrvoje
Qsos 108
Scor 37272

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 210306  1908  9A0BB  1  59  001  59  156  JN85EI  196  196
 210306  1926  YT5DEY  1  59  002  59  036  KN04OO  202  202
 210306  1926  9A1E  1  59  003  59  082  JN85QT  128  128
 210306  1929  YT3H  1  59  004  59  005  JN95NS  51  51  
 210306  1930  9A5ACK  1  59  005  59  026  JN85RV  126  126
 210306  1931  YU7KMN  1  59  006  59  009  JN95NS  51  51  
 210306  1931  YU1BFG  1  59  007  59  032  KN04OO  202  202
 210306  1932  YU7ACO  1  59  008  59  089  KN05RD  204  204
 210306  1934  YU7SMN  1  59  009  59  035  KN05EG  118  118  
 210306  1935  9A3SM  1  59  010  59  089  JN85FW  199  199
 210306  1936  9A6A  1  59  011  59  055  JN75WT  239  239
 210306  1938  9A1P  1  59  012  59  283  JN65VG  398  398
 210306  1939  OM3KTR  1  59  013  59  068  JN88SI  349  349  
 210306  1946  9A3RU  1  59  014  59  044  JN85LI  150  150  
 210306  1950  9A1Z  1  59  015  59  037  JN86FJ  221  221
 210306  1952  9A1AAY  1  59  016  59  051  JN85QG  118  0 er
 210306  1953  9A4LL  1  59  017  59  001  JN85QG  118  118  
 210306  1955  S52ZD  1  59  018  59  044  JN75TV  260  260
 210306  2002  9A4P  1  59  019  59  077  JN85UH  92  92
 210306  2004  9A2GA  1  59  020  59  025  JN75WR  238  238
 210306  2006  9A1I  1  59  021  59  071  JN85FS  194  194
 210306  2023  I3LGP  1  59  022  59  070  JN55VK  554  554
 210306  2023  9A0V  1  59  023  59  185  JN95PE  38  38
 210306  2024  S57NAW  1  59  024  59  047  JN76PA  289  289
 210306  2025  HA6W  1  59  025  59  221  KN08FB  325  325
 210306  2028  YP2DX  1  59  026  59  083  KN05NR  181  181
 210306  2035  I4VOS  1  59  027  59  026  JN54QL  599  599  
 210306  2043  9A0C  1  59  028  59  035  JN85AO  223  223
 210306  2047  S51S  1  59  029  59  112  JN75ES  354  354
 210306  2047  9A1N  1  59  030  59  125  JN85LI  150  150
 210306  2106  HG1A  1  59  031  59  058  JN86MM  193  193  
 210306  2109  9A5CZK  1  59  032  59  060  JN85WF  80  80
 210306  2112  HG1Z  1  59  033  59  201  JN86KU  228  228  
 210306  2115  9A4OP  1  59  034  59  032  JN75UR  251  251
 210306  2116  9A8D  1  59  035  59  149  JN95LM  20  20
 210306  2127  OE3WHU  1  59  036  59  032  JN88FJ  385  385  
 210306  2136  OM5AW  1  59  037  59  259  JN98AH  336  336
 210306  2143  YO2BBT  1  59  038  59  049  KN05UK  222  222
 210306  2150  HA1CA  1  59  039  59  015  JN86HN  220  220
 210306  2152  DR1H  1  59  040  59  536  JN59OP  748  748  
 210306  2154  OE6V  1  59  041  59  149  JN76VT  288  288  
 210306  2159  OE5LHM/P  1  59  042  59  208  JN78CN  503  503  
 210306  2207  IZ3NOC  1  59  043  59  063  JN55VC  556  556
 210306  2233  IZ7UMS  1  59  044  59  044  JN81GD  505  505
 210306  2238  OK2EW  2  599  045  599  236  JN89DE  469  469
 210306  2242  HA3FPI  2  599  046  599  027  JN86SR  185  185  
 210306  2250  S59P  1  59  047  59  226  JN86AO  260  260
 210306  2302  DL2ARD  2  599  048  599  468  JO50RK  791  791  
 210306  2307  S59ABC  2  599  049  599  176  JN76TO  288  288
 210306  2316  OK1KQH  2  599  050  599  301  JN79GO  574  574
 210306  2335  OK1HWU  2  599  051  599  147  JO70TP  637  637
 210306  2338  OM3W  2  599  052  599  354  JN99CH  444  444
 210306  2344  HA8V  2  599  053  599  018  KN06HT  211  211
 210307  0702  OE1HHB  1  59  054  59  122  JN88EE  369  369  
 210307  0705  YU1ES  1  59  055  59  004  KN04GT  145  145  
 210307  0716  OK2AF  1  59  056  59  168  JN89AR  531  531
 210307  0719  OE1RKU  1  59  057  59  055  JN88EG  376  376  
 210307  0732  9A1DL  1  59  058  59  004  JN85WF  80  80
 210307  0735  OM3KHT  1  59  059  59  058  JN99KC  418  418
 210307  0736  9A7D  1  59  060  59  063  JN95EH  40  40
 210307  0737  HA50VQ  1  59  061  59  093  JN87GJ  290  290  
 210307  0739  E73DD  1  59  062  59  012  JN85XD  76  76
 210307  0745  YU7ZX  1  59  063  59  030  KN05FJ  124  124  
 210307  0746  YT1WP  1  59  064  59  046  KN04CV  117  117
 210307  0749  OL3Z  1  59  065  59  477  JN79FX  612  612
 210307  0751  HG6N  1  59  066  59  144  JN98VD  319  319
 210307  0753  OK1DIX  1  59  067  59  113  JO70EB  623  623
 210307  0755  YU7KG  1  59  068  59  023  JN95WC  84  84  
 210307  0759  OK1DOL  1  59  069  59  235  JN69OU  657  657
 210307  0803  OK1KTW  1  59  070  59  308  JN89IW  535  535
 210307  0809  SP9KDA  1  59  071  59  232  JO90PP  590  590
 210307  0813  S59K  1  59  072  59  087  JN76IA  333  333
 210307  0816  S57O  1  59  073  59  231  JN86DT  257  257
 210307  0817  HG6Z  1  59  074  59  178  JN97WV  293  293  
 210307  0846  OK1XXZ  1  59  075  59  034  JN79DH  560  560  
 210307  0847  YU1LA  1  59  076  59  080  KN04FR  143  143
 210307  0849  HA1WA  1  59  077  59  140  JN87IH  275  275
 210307  0854  OL70KRT  1  59  078  59  071  JN99BK  458  458
 210307  0858  OM3CPW  1  59  079  59  079  JN88OD  336  336  
 210307  0900  OK2MAJ  1  59  080  59  044  JN89SG  447  447
 210307  0914  YT3N  1  59  081  59  029  KN04LP  182  182
 210307  0926  OK1ZJH  1  59  082  59  043  JN69OV  660  660
 210307  0934  YO2LLZ  1  59  083  59  069  KN05IS  151  151
 210307  0937  YU1PXF  1  59  084  59  015  KN04KP  176  176  
 210307  0944  YU4GUV  1  59  085  59  016  KN03QV  256  256  
 210307  0945  YT4ZZ  1  59  086  59  018  KN04RC  247  247
 210307  0950  IK4ZHH  2  599  087  599  241  JN63AX  562  562
 210307  1009  DG1VL  1  59  088  59  358  JO61WE  747  0 er
 210307  1022  OK1MWW  2  599  089  599  113  JO70EB  623  0 er
 210307  1029  OK1FPG  2  599  090  599  237  JN78DR  512  512
 210307  1034  OE5NNN  1  59  091  59  168  JN78EB  457  457  
 210307  1042  IZ6SAC  1  59  092  59  049  JN63MP  500  500
 210307  1044  IK5AMB  1  59  093  59  111  JN53GU  681  681
 210307  1053  IV3OAW  1  59  094  59  094  JN65PV  439  439
 210307  1057  I4ABG  1  59  095  59  078  JN54WV  552  552
 210307  1101  I1BPU  1  59  096  59  041  JN45CQ  832  832
 210307  1102  9A4PB  1  59  097  59  030  JN75DI  359  359
 210307  1109  IK3XWD  1  59  098  59  194  JN65IV  484  0 er
 210307  1125  IU4CHE  2  599  099  599  083  JN64GB  521  521
 210307  1129  IQ3LX  1  59  100  59  090  JN65FA  505  505
 210307  1150  OK2SSJ  1  59  101  59  101  JN89WW  516  516
 210307  1157  LZ2FP  2  599  102  599  016  KN13SE  443  443
 210307  1202  IQ3TR  1  59  103  59  049  JN65CQ  521  521
 210307  1216  OK1XHI  1  59  104  59  232  JO70DB  626  626  
 210307  1217  HA3GO  1  59  105  59  063  JN86SR  185  185  
 210307  1217  OK1FMP  1  59  106  59  058  JO70GC  620  620
 210307  1229  OE3GRA  1  59  107  59  053  JN88AB  371  371  
 210307  1235  OK2KYJ  1  59  108  59  286  JN89QQ  495  495

Natrag - Contest 06.03.2021.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.