HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF


View EDI log

Date 20201107;20201108
Call 9A2M
WWLo JN95KI
Band 145 MHz
Sect SO
PClub
RName Hrvoje Juzbasic
RCall 9A2M
MOpe1 9A2M
MOpe2
STXEq
Power 500
SRXEq FT-1000MP Mark V + Javornik II
Ante 4x17el. F9FT
ASL 20-101
Remarks Zbog nekih obaveza počeo sam raditi tek u 21h, a od 02h do 08h sam spavao pa je zato i rezultat takav kakav je. Uživao sam i u ovih 12 sati koliko sam bio QRV radeći stari dobri CW i meni najdraže natjecanje u godini. Aktivnost je unatoč ovoj situaciji u kojoj se nalazimo bila zadovoljavajuća a nisu bile loše niti propagacije. Čestitam ekipi 9A4M koja je ostvarila zaista fenomenalan rezultat. Hvala svima na vezama i čujemo se! 73 de 9A2M, Hrvoje
Qsos 163
Scor 162

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 201107  2022  9A1E  2  599  001  599  130  JN85QT  1  128
 201107  2025  YO2GL  2  599  002  599  073  KN05OS  1  188
 201107  2026  YO5LD  2  599  003  599  156  KN05IS  1  151
 201107  2027  E73ECT  2  599  004  599  012  JN94BR  1  92  
 201107  2029  E73CV  2  599  005  599  038  JN84OS  1  147  
 201107  2031  LZ6Z  2  599  006  599  056  KN13PK  1  411
 201107  2033  YU7ZX  2  599  007  599  042  KN05FJ  1  124  
 201107  2037  OK1MZM  2  599  008  599  185  JN89IW  1  535
 201107  2040  S57M  2  599  009  599  136  JN76PO  1  310
 201107  2042  OK2KGB  2  599  010  599  241  JN79QJ  1  521
 201107  2046  IQ8XF  2  599  011  599  042  JN70CN  1  655
 201107  2051  9A3TN  2  599  012  599  052  JN85UH  1  92
 201107  2053  OM6AA  2  599  013  599  030  JN99LB  1  413
 201107  2055  HA5FM  2  599  014  599  024  JN97NN  1  0 er
 201107  2056  OL1B  2  599  015  599  159  JO80IB  1  549
 201107  2057  OM8WG  2  599  016  599  048  KN08PR  1  418
 201107  2058  E77Y  2  599  017  599  022  JN93AU  1  180
 201107  2103  9A2YF  2  599  018  599  099  JN85OO  1  133
 201107  2105  9A3SM  2  599  019  599  119  JN85FA  1  0 er
 201107  2109  YU7VX  2  599  020  599  044  KN05FT  1  134  
 201107  2110  S53XX  2  599  021  599  006  JN76CF  1  375
 201107  2112  9A2QG  2  599  022  599  070  JN95EH  1  40
 201107  2114  LZ2T  2  599  023  599  060  KN13OD  1  424
 201107  2117  OM3W  2  599  024  599  293  JN99CH  1  444
 201107  2122  OK6M  2  599  025  599  1139  JN99CR  1  0 er
 201107  2125  OK7W  2  599  026  599  265  JO80FG  1  576
 201107  2126  OM5AW  2  599  027  599  202  JN98AH  1  336
 201107  2128  9A9R  2  599  028  599  149  JN85OQ  1  136
 201107  2129  OK1DOL  2  599  029  599  328  JN69OU  1  657
 201107  2130  HA4XN  2  599  030  599  068  JN96LX  1  181
 201107  2132  HA5OO  2  599  031  599  137  JN97OM  1  243
 201107  2135  9A2AE  2  599  032  599  147  JN86HF  1  200
 201107  2136  OK2R  2  599  033  599  236  JN89DO  1  511
 201107  2136  OM5CM  2  599  034  599  113  JN98DF  1  323
 201107  2139  OK2GD  2  599  035  599  175  JN79PJ  1  525
 201107  2140  YT3AAA  2  599  036  599  162  JN94SD  1  145
 201107  2142  HG6Z  2  599  037  599  156  JN97WV  1  293
 201107  2143  S51ZO  2  599  038  599  212  JN86DR  1  252
 201107  2146  OM5ZW  2  599  039  599  296  JN98AS  1  386
 201107  2147  OM3RM  2  599  040  599  285  JN87WV  1  293
 201107  2150  9A4M  2  599  041  599  295  JN85EH  1  0 er
 201107  2151  HG1A  2  599  042  599  126  JN86MM  1  193
 201107  2153  S59P  2  599  043  599  251  JN86AO  1  260
 201107  2154  HA6W  2  599  044  599  233  KN08FB  1  325
 201107  2158  SP9KDA  2  599  045  599  202  JO90PP  1  590
 201107  2201  OE5D  2  599  046  599  234  JN68PC  1  524
 201107  2203  I3LGP  2  599  047  599  081  JN55VK  1  554
 201107  2205  DL8VL  2  599  048  599  193  JO71FG  1  735
 201107  2208  DL0GTH/P  2  599  049  599  362  JO50RK  1  791
 201107  2212  DF7RG  2  599  050  599  070  JN68HG  1  576  
 201107  2222  9A3RU  2  599  051  599  062  JN85LI  1  150  
 201107  2224  9A0V  2  599  052  599  187  JN95PE  1  38
 201107  2225  9A1N  2  599  053  599  195  JN85LI  1  150
 201107  2229  S59ABC  2  599  054  599  130  JN76TO  1  288
 201107  2230  YU1LA  2  599  055  599  130  KN04FR  1  143
 201107  2238  IK7LMX  2  599  056  599  024  JN80XP  1  529
 201107  2243  9A6A  2  599  057  599  076  JN83GE  1  305
 201107  2246  S51S  2  599  058  599  167  JN75ES  1  354
 201107  2249  YU1MS  2  599  059  599  057  KN04ET  1  133
 201107  2252  IK4ZHH  2  599  060  599  189  JN63AX  1  562
 201107  2302  IK3IEO  2  599  061  599  049  JN65DR  1  515
 201107  2305  HG6N  2  599  062  599  167  JN98VD  1  319
 201107  2311  9A8D  2  599  063  599  205  JN95LM  1  20
 201107  2318  9A6D  2  599  064  599  071  JN85AO  1  223
 201107  2322  IQ3AZ  2  599  065  599  173  JN65QQ  1  431
 201107  2330  OK1TEH  2  599  066  599  228  JO70FD  1  627
 201107  2335  OL4N  2  599  067  599  320  JO60VR  1  707
 201107  2337  OM5KM  2  599  068  599  062  JN98BG  1  330
 201107  2346  9A3TU  2  599  069  599  024  JN95EH  1  40
 201107  2348  YU7ACO  2  599  070  599  164  KN05RD  1  204
 201108  0001  IW3HVB  2  599  071  599  129  JN54QF  1  605
 201108  0003  OL0W  2  599  072  599  381  JN79BU  1  614
 201108  0009  DL0HTW  2  599  073  599  304  JO60QU  0  735
 201108  0014  DM5A  2  599  074  599  264  JO61SH  1  0 er
 201108  0017  OM2RL  2  599  075  599  121  JN88NR  1  399  
 201108  0018  DM3W  2  599  076  599  219  JO62XE  1  841
 201108  0019  HA5EA  2  599  077  599  058  JN97HE  1  205
 201108  0039  E75MM  2  599  078  599  003  JN94IN  1  90
 201108  0045  OK2EW  2  599  079  599  409  JN89DE  1  0 er
 201108  0106  DJ2QV  2  599  080  599  424  JN48WM  1  769
 201108  0109  IK3GHR  2  599  081  599  093  JN55RQ  1  579
 201108  0119  OK1FPG  2  599  082  599  282  JN78DR  1  512
 201108  0135  DL6IAK  2  599  083  599  271  JN48IX  1  867
 201108  0147  OK1GK  2  599  084  599  104  JO70FA  1  616  
 201108  0148  HA3FMR  2  599  085  599  057  JN97NM  1  242
 201108  0150  OL3Z  2  599  086  599  446  JN79FX  1  612
 201108  0156  OM3RLA  2  599  087  599  120  JN98LB  1  302  
 201108  0157  OM6A  2  599  088  599  328  JN99JC  1  418
 201108  0203  DP7A  2  599  089  599  428  JN59OP  1  748
 201108  0759  OK1MWW  2  599  090  599  144  JN89DW  1  546
 201108  0804  OK1HCU  2  599  091  599  075  JN69XB  1  555  
 201108  0810  OM3KDX  2  599  092  599  154  KN18DQ  1  453
 201108  0813  OM3YFT  2  599  093  599  062  JN99IF  1  432
 201108  0814  HA3YE  2  599  094  599  030  JN96CB  1  95  
 201108  0820  E72U  2  599  095  599  064  JN94JU  1  56
 201108  0822  HA5FB  2  599  096  599  094  JN97NN  1  247
 201108  0823  HA7MB  2  599  097  599  089  KN07BM  1  260  
 201108  0826  SP6A  2  599  098  599  119  JO81MC  1  654
 201108  0827  SP6ASD/P  2  599  099  599  110  JO81MH  1  677
 201108  0829  OM3PV  2  599  100  599  086  JN88TI  1  347
 201108  0829  OM7AC  2  599  101  599  041  JN98NO  1  362
 201108  0831  HA5LW  2  599  102  599  034  JN97MQ  1  260
 201108  0839  OK1DIX  2  599  103  599  089  JO70EB  1  623  
 201108  0842  OK1SC  2  599  104  599  030  JO70OB  1  591  
 201108  0844  HA2ML  2  599  105  599  071  JN97CO  1  256
 201108  0849  DD5M  2  599  106  599  140  JN58VC  1  621
 201108  0851  YT5R  2  599  107  599  022  KN13EU  1  324  
 201108  0854  OE5FIN  2  599  108  599  110  JN78ED  1  463  
 201108  0855  YO2IW  2  599  109  599  057  KN05NU  1  184
 201108  0857  S57GM  2  599  110  599  022  JN76CC  1  372  
 201108  0901  OK1FPQ  2  599  111  599  141  JO60UQ  1  707
 201108  0905  OK1IM  2  599  112  599  166  JN79AR  1  607
 201108  0910  OK1R  2  599  113  599  008  JO70VA  1  568
 201108  0918  OE6V  2  599  114  599  069  JN76XU  1  280  
 201108  0922  9A1P  2  599  115  599  326  JN65VG  1  398
 201108  0933  LZ7J  2  599  116  599  022  KN22HB  1  590
 201108  0934  LZ1JH  2  599  117  599  021  KN12PQ  1  462
 201108  0938  OE3JPC  2  599  118  599  178  JN97EW  1  0 er
 201108  0941  S57LM  2  599  119  599  092  JN76HD  1  342
 201108  0943  9A1PKC  2  599  120  599  067  JN85OK  1  131
 201108  0949  9A4QV  2  599  121  599  037  JN75BB  1  374
 201108  0957  DL9LBH  2  599  122  599  025  JN59ID  1  747
 201108  1001  HA3JO  2  599  123  599  013  JN96CC  1  99
 201108  1005  HA1CA  2  599  124  599  047  JN86HN  1  220
 201108  1009  E71W  2  599  125  599  021  JN93EU  1  172
 201108  1010  YT5DEY  2  599  126  599  032  KN04OO  1  202
 201108  1014  IZ7UMS  2  599  127  599  009  JN81GD  1  505  
 201108  1019  YU1ES  2  599  128  599  029  KN04GT  1  145  
 201108  1023  HA2MI  2  599  129  599  093  JN86LH  1  183
 201108  1030  HG7B  2  599  130  599  222  JN97LW  1  288
 201108  1050  OK1AME  2  599  131  599  416  JN69RI  1  604
 201108  1058  HA8CE  2  599  132  599  066  KN06EN  1  178  
 201108  1102  9A6C  2  599  133  599  042  JN83FM  1  0 er
 201108  1107  9A6AR  2  599  134  599  043  JN64VV  1  403
 201108  1108  YU7KB  2  599  135  599  109  KN04AU  1  0 er
 201108  1117  DD2ML  2  599  136  599  357  JN68GI  1  586
 201108  1118  YO2BBT  2  599  137  599  053  KN05UK  1  222
 201108  1121  9A3QB  2  599  138  599  057  JN95IN  1  0 er
 201108  1134  OK2AF  2  599  139  599  197  JN89AR  1  531
 201108  1136  DH1NAX  2  599  140  599  034  JO50TI  1  776  
 201108  1150  OK1DWF  2  599  141  599  114  JO70QB  1  586
 201108  1153  HA2VR  2  599  142  599  012  JN97KO  1  251
 201108  1154  OK2PWY  2  599  143  599  167  JN89KW  1  532
 201108  1159  DL0HTW  2  599  144  599  414  JO60QU  1  0 er
 201108  1200  OE3KAB  2  599  145  599  081  JN88FJ  1  385  
 201108  1206  OE3WHU  2  599  146  599  085  JN88FJ  1  385  
 201108  1211  DG8NCO  2  599  147  599  047  JO50VH  1  764
 201108  1230  HA3GO  2  59  148  59  103  JN86SR  1  185
 201108  1233  OK1DEP  2  599  149  599  218  JO70OP  1  649
 201108  1235  9A5RJ  2  599  150  599  030  JN86EL  1  231
 201108  1246  IK5AMB  2  599  151  599  123  JN54FF  1  676
 201108  1256  YT1WP  2  599  152  599  118  KN04CV  1  117  
 201108  1257  OK1HGM  2  599  153  599  428  JO60RN  1  706
 201108  1259  9A2EY  2  599  154  599  021  JN85AT  1  227
 201108  1306  S52ZD  2  599  155  599  060  JN75TV  1  260
 201108  1310  9A5RY  2  599  156  599  025  JN95AE  1  68
 201108  1325  OM3PA  2  599  157  599  147  JN98EP  1  368
 201108  1327  OK5ET  2  599  158  599  122  JO70WE  1  583
 201108  1332  IK4PMB  2  599  159  599  267  JN54MM  1  624
 201108  1335  OM8DD  2  599  160  599  062  KN08AH  1  341  
 201108  1340  DR4W  2  599  161  599  386  JN59SV  1  746
 201108  1348  HA4ND  2  599  162  599  057  JN97MJ  1  228
 201108  1358  HA1VQ  2  599  163  599  156  JN87GJ  1  290

Natrag - Contest 07.11.2020.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.