HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF


View EDI log

Date 20191102;20191103
Call 9A4V
WWLo JN95KI
Band 145 MHz
Sect MO
PClub Radio klub Vinkovci - 9A1CHI
RName Radioklub Vinkovci
RCall 9A4V
MOpe1 9A5R-9A5M-9A2SD-9A2VR-9A4TM-9A5ADR
MOpe2
STXEq Atlas-1000
Power 1000
SRXEq FT-1000MP Mark V + Javornik II
Ante 4x17el. F9FT, 8x7el. LFA, Quados
ASL 20-101
Remarks Prilike loše, slaba aktivnost sa istoka. Do ponoci 200 QSO, pa onda kvar na glavnom (4x17) i jedinom rotari sustavu. Novi 8x7el. LFA se pokazao kao odlican u fiksnom smjeru 330st. Unatoč lošem vremenu i problemima sa tehnikom u natjecanju, atmosfera u timu - odlicna! Pale su nove ideje i dogovori za novu sezonu koje nam sad ostaje realizirati. Hvala svima za veze i do slusanja u novoj UKV sezoni. 73 de 9A4V Contest team!
Qsos 308
Scor 132379

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 191102  1401  YU7ACO  2  599  001  599  001  KN05RD  204  204
 191102  1403  LZ1JH  2  599  002  599  001  KN12PQ  462  462
 191102  1404  E76D  2  599  003  599  001  JN94AR  96  96
 191102  1406  LZ2TW  2  599  004  599  001  KN23DJ  483  0 er
 191102  1407  YU1MI  2  599  005  599  001  KN03QW  253  253  
 191102  1408  DD5M  2  599  006  599  003  JN58VC  621  621  
 191102  1409  YU7C  2  599  007  599  003  JN95SS  70  70
 191102  1411  YT2TM  2  599  008  599  002  KN04GS  147  147
 191102  1414  YU1EA  2  599  009  599  001  KN04ER  137  137  
 191102  1416  E77ZM  2  599  010  599  002  JN84PT  139  139  
 191102  1421  9A1E  2  599  011  599  009  JN85QT  128  128
 191102  1424  S57NAW  2  599  012  599  007  JN76PA  289  289
 191102  1425  YT5C  2  599  013  599  009  JN95WD  82  82
 191102  1430  IK7FPU  2  599  014  599  005  JN71SU  473  473
 191102  1431  YT5W  2  599  015  599  010  KN04OO  202  202
 191102  1433  I3LGP  2  599  016  599  010  JN55VK  554  554
 191102  1435  HG6Z  2  599  017  599  015  JN97WV  293  293
 191102  1443  S53RM  2  599  018  599  012  JN76HD  342  342
 191102  1444  IK3MLF  2  599  019  599  003  JN55WJ  547  547
 191102  1447  YU1ES  2  599  020  599  007  KN04GT  145  145
 191102  1448  LZ1ZP  2  599  021  599  006  KN22ID  589  589
 191102  1449  LZ1IQ  2  599  022  599  004  KN12PQ  462  462
 191102  1450  OM6TX  2  599  023  599  013  JN99JK  455  455
 191102  1453  HA1VQ  2  599  024  599  017  JN87GJ  290  290  
 191102  1455  OK2KPD  2  599  025  599  021  JO80UB  531  531
 191102  1457  OK2SSJ  2  599  026  599  020  JN89WW  516  516  
 191102  1458  SP6ASD/P  2  599  027  599  017  JO81MH  676  677
 191102  1500  9A8D  2  599  028  599  018  JN95LM  20  20
 191102  1501  E77OA  2  599  029  599  014  JN83PX  198  198
 191102  1504  S57LM  2  599  030  599  006  JN76HD  342  342
 191102  1508  OK1IM  2  599  031  599  016  JN79AR  607  607
 191102  1510  DK0NA  2  599  032  599  044  JO50TI  776  776  
 191102  1511  HA1A  2  599  033  599  043  JN87GF  275  275
 191102  1513  IK7LMX  2  599  034  599  007  JN80XP  529  0 er
 191102  1515  IK3XJP  2  599  035  599  030  JN55UC  562  562
 191102  1516  YO9AYN/P  2  599  036  599  004  KN24RX  518  518
 191102  1519  9A2KO  2  599  037  599  007  JN75IE  327  327
 191102  1521  OK1MWW  2  599  038  599  016  JN89DW  546  546
 191102  1522  SN6F  2  599  039  599  018  JO81MH  677  677  
 191102  1523  HA4N  2  599  040  599  015  JN96LX  181  181
 191102  1525  YO2BBT  2  599  041  599  004  KN05UK  221  222
 191102  1527  9A0V  2  599  042  599  034  JN95PE  38  38
 191102  1531  9A9R  2  599  043  599  039  JN85OQ  136  136
 191102  1533  SV8PEX  2  599  044  599  005  JM99VR  630  630  
 191102  1536  9A3SM  2  599  045  599  034  JN85FW  199  199
 191102  1539  E71W  2  599  046  599  009  JN93EU  171  172  
 191102  1539  HG1A  2  599  047  599  023  JN86MM  193  193
 191102  1540  IK8EVE  2  599  048  599  009  JN71HM  547  548  
 191102  1541  OK1OA  2  599  049  599  031  JO70MO  650  650  
 191102  1542  HA5OO  2  599  050  599  045  JN97OM  243  243
 191102  1543  OM3WC  2  599  051  599  028  JN88TI  347  347
 191102  1545  9A1Z  2  599  052  599  023  JN86FJ  221  221
 191102  1550  DL8UCC  2  599  053  599  007  JO71EQ  778  778  
 191102  1552  DL8VL  2  599  054  599  045  JO71FG  735  735  
 191102  1555  DJ7R  2  599  055  599  013  JN59UK  705  705  
 191102  1557  OM3RLA  2  599  056  599  026  JN98LB  302  302
 191102  1600  9A1N  2  599  057  599  063  JN85LI  150  150
 191102  1601  DD3ML  2  599  058  599  069  JN68GI  586  0 er
 191102  1603  OK2PWY  2  599  059  599  031  JN89KW  532  532
 191102  1604  HA2RQ  2  599  060  599  002  JN86XX  194  194  
 191102  1605  IK7UXW  2  599  061  599  001  JN80XP  529  529  
 191102  1607  OE5DIN  2  599  062  599  019  JN78BL  501  501
 191102  1610  SP9RQH  2  599  063  599  001  JO90TC  532  532  
 191102  1612  OK2RO  2  599  064  599  005  JN99CR  490  490
 191102  1613  OM4EX  2  599  065  599  032  JN98HR  376  376
 191102  1614  OM3PV  2  599  066  599  034  JN88SI  349  349
 191102  1615  OM3YFT  2  599  067  599  025  JN99IF  432  432
 191102  1616  OL1B  2  599  068  599  041  JO80IB  549  549  
 191102  1618  HA5FB  2  599  069  599  030  JN97NN  247  247
 191102  1619  OM3PA  2  599  070  599  029  JN98EP  368  368  
 191102  1624  OK5ET  2  599  071  599  033  JO70WE  583  583  
 191102  1626  LZ2T  2  599  072  599  027  KN13PK  411  411
 191102  1627  9A2UV  2  599  073  599  008  JN95GM  32  32
 191102  1629  DL3MBG  2  599  074  599  006  JN67JX  549  549  
 191102  1633  OK1RAR  2  599  075  599  050  JO70DB  626  626  
 191102  1634  DJ5MY/P  2  599  076  599  043  JN68BI  612  612  
 191102  1637  OM4C  2  599  077  599  036  JN99SE  430  430  
 191102  1638  OK1DOL  2  599  078  599  066  JN69OU  657  657  
 191102  1641  S52IT  2  599  079  599  030  JN66WB  397  397
 191102  1643  DL2MDU  2  599  080  599  039  JN58RF  649  649  
 191102  1644  9A4P  2  599  081  599  047  JN85UH  92  92
 191102  1648  9A7B  2  599  082  599  018  JN83GJ  287  287
 191102  1652  9A3TU  2  599  083  599  002  JN95EH  40  40
 191102  1654  HA2ML  2  599  084  599  046  JN97CO  256  256
 191102  1658  IQ3AZ  2  599  085  599  091  JN65QQ  431  431
 191102  1659  OL1Z  2  599  086  599  060  JN88AU  445  445
 191102  1702  HA2MI  2  599  087  599  032  JN86LH  183  183  
 191102  1703  HA2R  2  599  088  599  110  JN87UE  223  223  
 191102  1707  OL4N  2  599  089  599  150  JO60VR  707  707
 191102  1716  HG1Z  2  599  090  599  122  JN86KU  228  228  
 191102  1718  YU1LA  2  599  091  599  030  KN04FR  143  143
 191102  1720  IQ5NN  2  599  092  599  126  JN63GN  541  541
 191102  1722  HA8KAZ  2  599  093  599  032  KN07OC  265  265  
 191102  1724  E77P  2  599  094  599  008  JN83PX  198  198
 191102  1726  DK6SP  2  599  095  599  125  JN68AE  609  609  
 191102  1728  IQ4FD  2  599  096  599  090  JN54MM  624  624
 191102  1732  OK1TN  2  599  097  599  089  JO70NJ  627  627
 191102  1735  OK1AXD  2  599  098  599  021  JO70TE  590  590  
 191102  1736  OK1HCD  2  599  099  599  017  JN78FX  524  524  
 191102  1738  HA1BC  2  599  100  599  015  JN87PU  304  304  
 191102  1741  DA2X  2  599  101  599  098  JO61VE  750  750  
 191102  1744  YO5LD  2  599  102  599  042  KN05NR  181  181
 191102  1745  E73CV  2  599  103  599  008  JN84OS  147  147  
 191102  1753  OM3CPW  2  599  104  599  099  JN88ND  338  0 er
 191102  1757  OK2KOL  2  599  105  599  055  JN99BN  472  472  
 191102  1802  9A2RD  2  599  106  599  016  JN65TF  411  411  
 191102  1803  9A3K  2  599  107  599  041  JN65UF  405  405  
 191102  1804  OK1TRW  2  599  108  599  043  JO70HC  617  617
 191102  1806  OK1DRX  2  599  109  599  061  JN79DW  615  615
 191102  1808  OL3Z  2  599  110  599  199  JN79FX  612  612
 191102  1810  OL2J  2  599  111  599  099  JN79TI  508  508
 191102  1812  OK2EW  2  599  112  599  133  JN89DE  469  469  
 191102  1816  OM3KII  2  599  113  599  227  JN88UU  400  400  
 191102  1818  S59P  2  599  114  599  166  JN86AO  260  260
 191102  1820  OK2R  2  599  115  599  136  JN89DO  511  511  
 191102  1823  OM3KSI  2  599  116  599  012  KN09XF  490  490
 191102  1825  OK2AU  2  599  117  599  037  JN89TA  419  419  
 191102  1829  9A2G  2  599  118  599  001  JN95GM  32  32  
 191102  1830  S50J  2  599  119  599  035  JN65VO  398  398
 191102  1832  IO2V  2  599  120  599  170  JN54WE  568  568
 191102  1836  OM7AC  2  599  121  599  016  JN98NO  362  362
 191102  1838  OK1SC  2  599  122  599  022  JO70OB  591  591  
 191102  1842  9A5IG  2  599  123  599  014  JN75DH  359  359
 191102  1845  YO2IW  2  599  124  599  011  KN05NU  184  184
 191102  1849  S54O  2  599  125  599  017  JN75NT  297  297  
 191102  1851  OM6A  2  599  126  599  191  JN99JC  418  418
 191102  1854  UT5DV  2  599  127  599  037  KN18DO  445  445
 191102  1859  OK1TEH  2  599  128  599  151  JO70FD  627  627  
 191102  1900  OK1KQH  2  599  129  599  126  JN79GO  574  574
 191102  1904  OK1FPG  2  599  130  599  170  JN78DR  512  512  
 191102  1907  OK1DIX  2  599  131  599  065  JO70EB  623  623
 191102  1908  OK2KW  2  599  132  599  029  JN99BL  463  463  
 191102  1909  OE5KE  2  599  133  599  081  JN78EG  472  472  
 191102  1911  OL7Q  2  599  134  599  059  JN99DQ  484  484
 191102  1915  SP9DNO  2  599  135  599  022  JO90NE  538  538
 191102  1923  DR5T  2  599  136  599  101  JN47KW  815  815  
 191102  1931  OM3CLS  2  599  137  599  028  JN99FC  419  419
 191102  1934  OM3KHU  2  599  138  599  020  KN09WC  475  0 er
 191102  1939  DL0HTW  2  599  139  599  152  JO60QU  735  735  
 191102  1941  DG1HXJ  2  599  140  599  020  JN58TE  636  636  
 191102  1947  YU1MS  2  599  141  599  012  KN04ET  133  133
 191102  1953  HA5MA  2  599  142  599  047  JN97QJ  231  231  
 191102  1954  DM7A  2  599  143  599  218  JO60OM  713  713  
 191102  1955  I5MZY/4  2  599  144  599  046  JN64DJ  530  530
 191102  1959  OK1DCS  2  599  145  599  080  JN78CW  533  533  
 191102  2000  OM0IM  2  599  146  599  003  KN08PR  418  418
 191102  2002  HA6W  2  599  147  599  193  KN08FB  325  325  
 191102  2003  HA5EA  2  599  148  599  021  JN97HE  205  205
 191102  2004  DK1KC/P  2  599  149  559  143  JN58QH  659  659  
 191102  2009  I2XAV  2  599  150  599  169  JN44MU  774  0 er
 191102  2020  OK1HWU  2  599  151  599  018  JO70TP  637  637  
 191102  2022  HG7B  2  599  152  599  154  JN97LW  288  288  
 191102  2023  OM3RBS  2  599  153  599  101  JN98KJ  339  339
 191102  2025  OK2KOJ  2  599  154  599  084  JN89GF  465  466
 191102  2027  DQ2C  2  599  155  599  268  JN48WM  769  769  
 191102  2030  S51ML  2  599  156  599  018  JN76IA  333  333
 191102  2032  YO2NAA  2  599  157  599  024  KN05NS  182  182
 191102  2035  9A2QG  2  599  158  599  038  JN95EH  40  40
 191102  2038  E73ECT  2  599  159  599  017  JN94BR  92  92  
 191102  2042  OK2CMW  2  599  160  599  011  JN99DR  489  489  
 191102  2044  IK3ERQ  2  599  161  599  058  JN65AR  534  534
 191102  2046  S58RU  2  599  162  599  057  JN65WM  391  391
 191102  2052  I3MU  2  599  163  599  040  JN55ST  573  573
 191102  2054  9A5RY  2  599  164  599  004  JN95AE  68  68
 191102  2056  OK1FEN  2  599  165  599  119  JO70NB  594  594  
 191102  2058  HG7F  2  599  166  599  104  JN97KR  265  265
 191102  2104  S50TA  2  599  167  599  026  JN76HD  342  342
 191102  2107  9A5AY  2  599  168  599  039  JN85OK  131  131
 191102  2113  IK0RPV  2  599  169  599  017  JN61HU  636  636
 191102  2117  DK1KW  2  599  170  599  071  JN58RE  647  647  
 191102  2118  OK1FIG  2  599  171  599  119  JO80DH  585  585  
 191102  2120  OE5VRL/5  2  599  172  599  010  JN78DK  489  489
 191102  2123  OL3Y  2  599  173  599  224  JN69JJ  642  642
 191102  2125  YU2KU  2  599  174  599  010  KN04ET  133  133  
 191102  2129  OK4C  2  599  175  599  262  JN79BU  614  614
 191102  2133  YU7KB  2  599  176  599  047  KN04AX  101  101
 191102  2134  IU4FNO  2  599  177  599  031  JN54IN  649  649
 191102  2138  OK2LC  2  599  178  599  039  JN88AU  445  445
 191102  2139  IU4CHE  2  599  179  599  070  JN64GB  521  521
 191102  2145  S57M  2  599  180  599  161  JN76PO  310  310
 191102  2149  S53CC  2  599  181  599  028  JN76HD  342  342  
 191102  2150  OK6M  2  599  182  599  192  JO80OB  539  539  
 191102  2203  DL0GTH/P  2  599  183  599  287  JO50RK  791  791
 191102  2207  HA4XN  2  599  184  599  030  JN96LX  181  181
 191102  2215  DL6RDR  2  599  185  599  081  JN68CM  617  617  
 191102  2217  OK2KCN  2  599  186  599  174  JN89OI  463  463
 191102  2219  OK2QQ  2  599  187  599  005  JN89QH  455  455  
 191102  2221  HA2VH  2  599  188  599  051  JN87WG  227  227  
 191102  2224  9A4RM  2  599  189  599  007  JN95LI  7  7  
 191102  2236  SP7VVB  2  599  190  599  013  JO91VQ  708  708
 191102  2240  HA4ND  2  599  191  599  048  JN97MJ  228  228
 191102  2247  DK2EA  2  599  192  599  017  JO50UF  762  762  
 191102  2254  S50G  2  599  193  599  195  JN76JC  328  328
 191102  2255  S51WX  2  599  194  599  076  JN75OS  290  290
 191102  2302  IQ8BI  2  599  195  599  148  JN63NJ  507  507
 191102  2306  SP9CCA  2  599  196  599  016  JN99NQ  483  483  
 191102  2313  OK1FHI  2  599  197  599  020  JO70GS  683  683
 191102  2315  DL1DSW  2  599  198  599  118  JO70HX  701  701  
 191102  2319  OK5T  2  599  199  599  133  JO70BK  667  667  
 191102  2325  OK1MAC  2  599  200  599  021  JN79PQ  552  552
 191102  2327  S59ABC  2  599  201  599  162  JN76TO  288  288
 191102  2329  OK1KCR  2  599  202  599  328  JN79VS  543  543
 191102  2331  DL6NDW  2  599  203  599  234  JN58MD  673  673  
 191102  2340  DL2VL  2  599  204  599  193  JO60XX  724  724  
 191102  2343  YU2PI  2  599  205  599  146  JN94SD  145  145
 191102  2344  YU2GI  2  599  206  599  147  JN94ED  141  0 U
 191102  2350  OE5D  2  599  207  599  289  JN68PC  524  524
 191102  2353  9A6D  2  599  208  599  068  JN85AO  223  0 er
 191102  2355  OK1KKI  2  599  209  599  232  JN79NF  516  516
 191102  2357  OM2Y  2  599  210  599  356  JN88RS  395  395  
 191102  2358  OM3RM  2  599  211  599  203  JN88QA  318  318
 191103  0002  OM8A  2  599  212  599  344  JN87WV  293  293  
 191103  0008  OK1KFH  2  599  213  599  173  JN69VN  604  604  
 191103  0008  OM5AW  2  599  214  599  271  JN98AH  336  336
 191103  0012  OM2RC  2  599  215  599  148  JN88OL  370  370
 191103  0014  OL7C  2  599  216  599  345  JO60JJ  721  721
 191103  0017  S54W  2  599  217  599  270  JN86DT  257  257
 191103  0019  OK1PGS  2  599  218  599  178  JN69MX  675  675
 191103  0111  S53SO  2  599  219  599  044  JN76IG  339  339  
 191103  0124  I4VOS  2  599  220  599  229  JN54PF  612  612
 191103  0150  DQ7A  2  599  221  599  244  JN59RJ  717  717
 191103  0225  OK1RP  2  599  222  599  008  JO60XJ  670  670
 191103  0231  SP9KDA  2  599  223  599  247  JO90PP  590  590  
 191103  0256  OL1C  2  599  224  599  308  JO60UQ  707  707  
 191103  0301  DL9LBH  2  599  225  599  044  JN59ID  747  747  
 191103  0304  S51ZO  2  599  226  599  208  JN86DR  252  252
 191103  0311  OM3FW  2  599  227  599  267  JN98AS  386  386
 191103  0333  DL5RMH/P  2  599  228  599  156  JN57LQ  659  659  
 191103  0341  OK2GD  2  599  229  599  043  JN79PJ  525  525  
 191103  0418  DL6RAI/P  2  599  230  599  159  JN57LQ  659  659  
 191103  0434  HA1VHF  2  599  231  599  016  JN87FI  290  290
 191103  0445  OK1HFP  2  599  232  599  122  JN69IS  675  675
 191103  0504  OK1DSA  2  599  233  599  052  JO70AM  678  678  
 191103  0511  OK1TN  2  599  234  599  194  JO70NJ  0  0 er
 191103  0514  S51VC  2  599  235  599  004  JN76XP  268  268  
 191103  0520  E77Y  2  599  236  599  035  JN83PX  198  198
 191103  0548  9A1LAF  2  599  237  599  069  JN85EI  196  196  
 191103  0552  YU7VX  2  599  238  599  026  KN05FT  134  134  
 191103  0557  S57Q  2  599  239  599  232  JN76PB  290  290
 191103  0559  OM5MO  2  599  240  599  012  JN98EJ  341  341  
 191103  0601  YU7ON  2  599  241  599  005  KN04AX  101  101
 191103  0603  HA2NK  2  599  242  599  003  JN97EO  254  254  
 191103  0612  DL2DRG  2  599  243  599  033  JO70IT  682  682  
 191103  0618  DK6NJ  2  599  244  599  136  JN59WL  698  698  
 191103  0620  OK6M  2  599  245  599  306  JO80OB  0  0 er
 191103  0623  LZ2PI  2  599  246  599  004  KN23XU  585  585 U
 191103  0630  OM2DT  2  599  247  599  089  JN88QS  397  397
 191103  0701  OM3CQF  2  599  248  599  058  JN88QQ  388  388
 191103  0708  IK4ZHH  2  599  249  599  028  JN64AF  554  554
 191103  0711  YT5DEY  2  599  250  599  009  KN04OO  202  202  
 191103  0713  IU3CQP  2  599  251  599  009  JN65DM  514  514
 191103  0729  YU1EM  2  599  252  599  002  KN04FP  148  148  
 191103  0732  OM5MX  2  599  253  599  096  JN98BG  330  330
 191103  0735  HA6PX  2  599  254  599  114  JN98WD  320  320
 191103  0737  OK2DIK  2  599  255  599  011  JN99AS  496  496  
 191103  0745  9A3EBP  2  599  256  599  010  JN75DI  359  359
 191103  0749  OM8GY  2  599  257  599  017  KN08OR  415  0 er
 191103  0753  OM3TGE  2  599  258  599  075  JN98FV  396  396
 191103  0801  OK1GK  2  599  259  599  039  JO70FA  616  616  
 191103  0804  OM0TT  2  599  260  599  044  KN08XQ  439  439
 191103  0807  OM1II  2  599  261  599  053  JN88QL  366  366
 191103  0808  OM6JO  2  599  262  599  024  JN99KB  413  413
 191103  0810  OK2VG  2  599  263  599  040  JN99CQ  485  485
 191103  0814  I4CIV  2  599  264  599  051  JN63FX  530  530
 191103  0822  S53XX  2  599  265  599  009  JN76CF  375  375
 191103  0831  OM1DA  2  599  266  599  063  JN88MD  341  341  
 191103  0833  DJ9MH  2  599  267  599  147  JO50FA  816  816  
 191103  0857  DL7AU  2  599  268  599  187  JO62XE  841  841  
 191103  0909  OK1KCB  2  599  269  599  141  JN79GB  527  527
 191103  0925  DL1NEO  2  599  270  599  157  JN59KV  784  784  
 191103  0928  DL8UAT  2  599  271  599  239  JO61OC  765  765  
 191103  0931  OM3TZO  2  599  272  599  006  JN88US  391  391  
 191103  0937  OM7AC  2  599  273  599  036  JN98NO  0  0 er
 191103  0944  9A1CRS  2  599  274  599  213  JN95AE  68  0 er
 191103  0952  OE5NNN/P  2  599  275  599  334  JN77DX  456  456
 191103  1000  OM3CPF  2  599  276  599  008  JN98AH  336  336  
 191103  1019  9A3QB  2  599  277  599  022  JN95HN  31  31
 191103  1021  IZ3QFG  2  599  278  599  040  JN65CA  524  524
 191103  1022  IK3TPW  2  599  279  599  019  JN65CP  521  0 er
 191103  1025  SN3R  2  599  280  599  037  JO71UT  755  755
 191103  1031  IW1ANL  2  599  281  599  030  JN45EB  823  823
 191103  1033  IK3VZO  2  599  282  599  021  JN55XA  544  544
 191103  1036  OM5LD  2  599  283  599  030  JN98AH  336  336  
 191103  1042  HA6IGM  2  599  284  599  021  JN97UO  259  259  
 191103  1048  OM7AG  2  599  285  599  041  JN98NO  362  362
 191103  1100  OK2ZA  2  599  286  599  045  JN89CE  472  0 er
 191103  1105  OK4AC  2  599  287  599  139  JN79GS  589  589  
 191103  1110  9A6C  2  599  288  599  057  JN73WS  296  296
 191103  1112  OK2BMU  2  599  289  599  063  JN99CT  499  499  
 191103  1123  DM5A  2  599  290  599  254  JO61SH  771  771  
 191103  1133  YO5AVN  2  599  291  599  015  KN17WW  478  478
 191103  1144  OM5KP  2  599  292  599  016  JN98GL  349  349  
 191103  1157  DJ2NR  2  599  293  599  248  JO50VF  757  757  
 191103  1159  DL4NFA  2  599  294  599  215  JO50SF  771  771  
 191103  1200  9A0C  2  599  295  599  067  JN85AO  223  223
 191103  1204  9A2EY  2  599  296  599  001  JN85AT  227  227
 191103  1208  OM7CM  2  599  297  599  033  JN98PP  368  368
 191103  1215  OK1NS  2  599  298  599  078  JO70EH  646  646  
 191103  1222  OK1DXD  2  599  299  599  064  JN79IX  602  602  
 191103  1231  OM5UM  2  599  300  599  071  JN98EO  364  364
 191103  1238  S59DR  2  599  301  599  043  JN76EF  363  363
 191103  1244  OE3VBU  2  599  302  599  003  JN88CC  368  368  
 191103  1311  IK0VMO  2  599  303  599  019  JN62LH  583  0 er
 191103  1314  I0YLI  2  599  304  599  010  JN61HU  636  636
 191103  1324  OK7GU  2  599  305  599  017  JN69QT  645  645  
 191103  1325  HA5FM  2  599  306  599  038  JN97NN  247  247  
 191103  1343  OK2KEA  2  599  307  599  082  JN89EJ  488  488  
 191103  1345  OK2BR  2  599  308  599  053  JN89JF  459  459  

Natrag - Contest 02.11.2019.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.