HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF


View EDI log

Date 20190120;20190120
Call 9A3AQ
WWLo JN75WS
Band 145 MHz
Sect C
PClub
RName Zlatko Kovacevic
RCall 9A3AQ
MOpe1 vidi Psect
MOpe2
STXEq
Power 10
SRXEq
Ante VILEDA INDOOR ANT closed window 2 glasis
ASL -
Remarks Na hrvhf još nije stigla 2019.jer nema propozicija za 2019 . Svi radimo kao sentimentalne budale iz navike tj po starim propozicijama ! Dokle tako ? A gdje je tek poboljšanje propozicija i proširivanje na sve u 9A dodijeljenje UKV bandove ??? Preko cijelog banda smetnje iz pravca istoka. Smetnje prisutne cijeli dan ! No i pored smetnji dobro sam čuo YO2LAM.. zvao ga ali me nije čuo! Šteta.
Qsos 7
Scor 477

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 190120  0820  9A1I  1  59  001  59  020  JN85FS  46  46
 190120  0854  9A6ZZ  1  59  002  59  004  JN75SK  46  46
 190120  0857  9A7S  1  59  003  59  020  JN85EL  51  51
 190120  0858  9A1N  1  59  004  59  059  JN85LI  97  97
 190120  0901  9A4OP  1  59  005  59  021  JN75UR  14  14
 190120  1051  9A2YF  2  599  006  599  053  JN85OO  106  106
 190120  1140  9A1E  1  59  007  59  090  JN85QT  117  117

Natrag - Contest 20.01.2019.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.