HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-DAC
HOME-CAC


View EDI log

Date 20180318;20180318
Call 9A3AQ
WWLo JN75WS
Band 1,3 GHz
Sect G
PClub
RName Zlatko Kovacevic
RCall 9A3AQ
MOpe1
MOpe2
STXEq
Power 10
SRXEq
Ante VILLEDA INDOOR ANT closed window 2 glasis
ASL -
Remarks Nikako do S51WX.. kada moja Vileda gleda (kroz 2 zatvorena prozorska stakla) i samo na istok.. e šta bi dao za tunel .. ili neku poštenu točku refleksije. Još uvijek premali broj aktivnih TS2000 na 23cm.. Ajmo, šta se čeka? .. dok nam se ne nasele i na ovaj HAM band ! Za više bandove (osim 13cm) nije bilo upita.. a trebalo bi barem uspostaviti ISTOVREMENU aktivnost na svim frekvencijama (od 50MHz do lasera ). Koristiti sve bandove dok ih još imamo ! Naravno i u barem približno isto vrijeme kao što imaju susjedi ( OE, I, S5, HG, OK, DL). Time bi omogućili lakša međusobna ispitivanja ali i podizanje UKV i mikrovalne aktivnosti.
Qsos 6
Scor 967

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 180318  0705  9A5M  2  599  001  599  001  JN95GO  208  208
 180318  0714  9A8D  2  599  002  599  002  JN95LM  242  242
 180318  0751  9A2UV  2  599  003  599  002  JN95GM  210  210
 180318  0824  9A9I  1  59  004  59  001  JN85FS  46  46
 180318  1000  9A2SB  2  599  005  599  001  JN95GM  210  210  
 180318  1107  9A3JN  1  59  006  59  006  JN85EL  51  51

Natrag - Contest 18.03.2018.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.