HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF


View EDI log

Date 20151107;20151108
Call 9A4V
WWLo JN95KI
Band 145 MHz
Sect Multi
PClub Radioclub "Vinkovci", 9A1CHI
RName Zeljko Drazic-Karalic
RCall 9A5R
MOpe1 9A2SB-9A2SD-9A4EW-9A5ADI-9A5M-9A5R
MOpe2
STXEq Italab ATLAS 1000 AR 144
Power 1000
SRXEq Yaesu FT-1000MP MARK V + TRV Javornik II 144/14
Ante 4x17el. F9FT
ASL 20-101
Remarks Nakon skoro godinu dana 9A4V je ponovo u eteru. Razlog naše neaktivnosti su QRL obaveze skoro svih elanova. Što se tiee kontesta, prvi dan puno bolje propagacije nego drugi. Primjetili smo da nam i antene ne rade baš najbolje (8 godina u pogonu), pa slijedi pregled cijelog sistema a u planu je gradnja još jednog novog koji ae nadamo se biti gotov do poeetka iduae UKV kontest sezone. Hvala svima na vezama i eujemo se sljedeai vikend u zadnjem periodu 9A Activity-a. 73 de 9A4V Contest team!
Qsos 258
Scor 112131

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 151107  1406  E77Y  2  599  001  599  001  JN93AU  1  180
 151107  1407  9A0V  2  599  002  599  003  JN95PE  1  38
 151107  1407  YU5D  2  599  003  599  003  JN95WF  1  80
 151107  1408  OE5KE  2  599  004  599  001  JN78EG  1  472  
 151107  1409  OM4J  2  599  005  599  003  JN88WU  1  397
 151107  1411  DL8VL  2  599  006  599  006  JO71FG  1  735
 151107  1412  OK1RAR  2  599  007  599  005  JO70DB  1  626
 151107  1413  OK1FHI  2  599  008  599  004  JO70GS  1  683
 151107  1414  OM5GU  2  599  009  599  003  JN97BX  1  298
 151107  1415  HA5OO  2  599  010  599  006  JN97OM  1  243
 151107  1416  9A1E  2  599  011  599  007  JN85QT  1  128
 151107  1417  HA5UA  2  599  012  599  011  JN97PL  1  239
 151107  1418  YU1EM  2  599  013  599  004  KN04FT  1  139
 151107  1420  9A1KDE  2  599  014  599  006  JN95FQ  1  50
 151107  1421  OK1SC  2  599  015  599  002  JO70OB  1  591  
 151107  1427  DK6SP  2  599  016  599  014  JN58XH  1  621
 151107  1428  HA4FB  2  599  017  599  006  JN96LX  1  181  
 151107  1429  OM5CM  2  599  018  599  011  JN98DF  1  323
 151107  1431  OM4C  2  599  019  599  005  JN99HE  1  0 er
 151107  1434  DJ5MY/P  2  599  020  599  012  JN68BI  1  612
 151107  1435  DL1MAJ/P  2  599  021  599  013  JN68CF  1  600
 151107  1436  9A8D  2  599  022  599  003  JN95LM  1  20
 151107  1438  DL2VL  2  599  023  599  021  JO60XX  1  724
 151107  1439  9A2SB  2  599  024  599  001  JN95GM  1  32
 151107  1444  OM3EE  2  599  025  599  011  JN88ND  1  338
 151107  1445  HA5FM  2  599  026  599  001  JN97NN  1  247  
 151107  1446  YU7ZX  2  599  027  599  008  KN05FJ  1  124
 151107  1448  E77CV  2  599  028  599  016  JN83PX  1  198
 151107  1449  OM3RLA  2  599  029  599  016  JN98LB  1  302
 151107  1450  OM7AC  2  599  030  599  013  JN98NO  1  362
 151107  1451  OE1W  2  599  031  599  023  JN88HE  1  359  
 151107  1453  OK1MWW  2  599  032  599  009  JN89EX  1  548
 151107  1455  HA2ML  2  599  033  599  009  JN97CO  1  256
 151107  1501  E71W  2  599  034  599  015  JN93GT  1  174
 151107  1511  YU1EO  2  599  035  599  012  KN04FR  1  143
 151107  1513  9A7D  2  599  036  599  010  JN95CI  1  53
 151107  1519  E71EBS  2  599  037  599  002  JN94GR  1  75
 151107  1522  OK2PWX  2  599  038  599  018  JN99AC  1  0 er
 151107  1523  S57C  2  599  039  599  031  JN76UH  1  268
 151107  1526  OK2KKW  2  599  040  599  051  JO70FD  1  627
 151107  1528  DL1DSW  2  599  041  599  034  JO70HX  1  701
 151107  1528  HG7G  2  599  042  599  022  JN97LF  1  209
 151107  1530  OK1DRX  2  599  043  599  011  JN79DW  1  615
 151107  1531  OM5MO  2  599  044  599  015  JN98EJ  1  341  
 151107  1532  HA1WD  2  599  045  599  010  JN87IF  1  267  
 151107  1533  OL3Z  2  599  046  599  086  JN79FX  1  612
 151107  1536  DL8NBJ  2  599  047  599  042  JO50SF  1  771
 151107  1539  OK1MDK  2  599  048  599  035  JN79TO  1  532  
 151107  1541  SP9DNO  2  599  049  599  013  JO90NE  1  538  
 151107  1543  YO5DAS  2  599  050  599  011  KN17DO  1  362
 151107  1546  YO2BCT  2  599  051  599  020  KN05PS  1  194
 151107  1549  OK1KCB  2  599  052  599  023  JN79GB  1  0 er
 151107  1550  OK1BMW  2  599  053  599  009  JO70EI  1  650
 151107  1552  IK3XJP  2  599  054  599  045  JN55UC  1  562
 151107  1557  9A1CBM  2  599  055  599  028  JN83EN  1  282
 151107  1601  DM3W  2  599  056  599  065  JO62XE  1  841
 151107  1608  DA0FF  2  599  057  599  155  JO40XL  1  875
 151107  1611  E74Y  2  599  058  599  009  JN94IM  1  94  
 151107  1613  HA7MB  2  599  059  599  034  KN07BM  1  260
 151107  1616  DL8DWW  2  599  060  599  051  JO70HW  1  0 er
 151107  1618  HA1A  2  599  061  599  089  JN87GF  1  275  
 151107  1619  YU1ES  2  599  062  599  005  KN04GG  1  179
 151107  1635  OK2DGB  2  599  063  599  037  JN79RL  1  526
 151107  1654  SN9D  2  599  064  599  058  JO90PP  1  590  
 151107  1658  IQ4AX  2  599  065  599  052  JN54KK  1  639
 151107  1659  YO2IS  2  599  066  599  004  KN05PS  1  194
 151107  1704  S57LM  2  599  067  599  038  JN76HD  1  342
 151107  1713  LZ1JH  2  599  068  599  012  KN12PQ  1  462
 151107  1720  LZ1ZP  2  599  069  599  015  KN22ID  1  589
 151107  1723  LZ3V  2  599  070  599  005  KN12PQ  1  462  
 151107  1726  YO2GL  2  599  071  599  034  KN05PS  1  194  
 151107  1729  YO5TI  2  599  072  599  008  KN27GD  1  479  
 151107  1732  YO5OHY  2  599  073  599  024  KN17SP  1  439
 151107  1745  S59P  2  599  074  599  145  JN86AO  1  260
 151107  1748  OM5AW  2  599  075  599  153  JN88XH  1  337
 151107  1750  S51ZO  2  599  076  599  116  JN86DR  1  252
 151107  1751  E70A  2  599  077  599  067  JN94GG  1  124
 151107  1757  OM8A  2  599  078  599  187  JN87WV  1  293
 151107  1759  HG1Z  2  599  079  599  128  JN86KU  1  228  
 151107  1800  9A1N  2  599  080  599  109  JN85LI  1  150
 151107  1802  YU1LA  2  599  081  599  071  KN04FR  1  143
 151107  1803  S57O  2  599  082  599  157  JN86DT  1  257
 151107  1807  YU7ACO  2  599  083  599  097  KN05QC  1  198
 151107  1812  OL90IARU  2  599  084  599  191  JO60RN  1  706
 151107  1814  OK1KCR  2  599  085  599  183  JN79VS  1  543
 151107  1815  E74DNO  2  599  086  599  063  JN94FQ  1  82  
 151107  1817  OE6V  2  599  087  599  066  JN76XU  1  280  
 151107  1819  OM6W  2  599  088  599  075  JN99GK  1  455
 151107  1822  OK7O  2  599  089  599  210  JN69OU  1  657
 151107  1825  OK2KPD  2  599  090  599  066  JO80UB  1  531
 151107  1827  OM3W  2  599  091  599  189  JN99CH  1  444
 151107  1828  OM2Y  2  599  092  599  172  JN88RS  1  395
 151107  1831  YU1ZZ  2  599  093  599  015  JN93WU  1  185
 151107  1834  DL5MAE  2  599  094  599  086  JN58VF  1  627
 151107  1835  9A2YF  2  599  095  599  005  JN85TI  1  98
 151107  1841  OM6A  2  599  096  599  176  JN99JC  1  418
 151107  1849  DL2ARD/P  2  599  097  599  115  JO60AR  1  784
 151107  1852  DK0OG  2  599  098  599  165  JN68GI  1  586
 151107  1856  YU1WS  2  599  099  599  011  JN93UR  1  193
 151107  1859  DG6QF  2  599  100  599  119  JO61OC  1  765
 151107  1903  SP5QAT  2  599  101  599  019  KO02LB  1  762  
 151107  1907  OK2KCN  2  599  102  599  105  JN89OI  1  463
 151107  1908  SP6A  2  599  103  599  066  JO81NG  1  671  
 151107  1911  9A4CW  2  599  104  599  075  JN95AE  1  68
 151107  1913  OM3KTR  2  599  105  599  094  JN88SI  1  349
 151107  1916  UR7DWW  2  599  106  599  117  KN18EO  1  449
 151107  1921  S53SO  2  599  107  599  047  JN76KK  1  333
 151107  1926  DL8UCC  2  599  108  599  040  JO71EQ  1  778
 151107  1927  DK0NA  2  599  109  599  189  JO50TI  1  776
 151107  1928  OM5MX  2  599  110  599  042  JN98BG  1  330
 151107  1931  LZ2ZY  2  599  111  599  008  KN13OT  1  384
 151107  1934  LZ4BF  2  599  112  599  025  KN23HJ  1  507  
 151107  1936  YU5C  2  599  113  599  001  KN02XX  1  361
 151107  1944  DK1KC/P  2  599  114  559  144  JN58QH  1  659
 151107  1951  DL0STO  2  599  115  599  167  JO60UR  1  711
 151107  1954  OM3RM  2  599  116  599  183  JN88QA  1  318
 151107  1959  HG6Z  2  599  117  599  105  JN97WV  1  293
 151107  2000  YO2BBT  2  599  118  599  003  KN05UK  1  222  
 151107  2005  OK2SSJ  2  599  119  599  095  JN89WW  1  516
 151107  2007  S51WC  2  599  120  599  046  JN75PS  1  283
 151107  2012  DH5YM  2  599  121  599  104  JO60TR  1  714
 151107  2015  OM2RL  2  599  122  599  078  JN88NR  1  399
 151107  2020  OK5Y  2  599  123  599  108  JN79FV  1  604
 151107  2027  OM3RBS  2  599  124  599  111  JN98KJ  1  339
 151107  2034  OK1DDV/P  2  599  125  599  055  JN79EI  1  560
 151107  2037  IK7UXW  2  599  126  599  016  JN80XP  1  529  
 151107  2041  OM5KV  2  599  127  599  089  JN97BS  1  275
 151107  2042  OK1RZ  2  599  128  599  180  JN79PP  1  548
 151107  2045  S54AC  2  599  129  599  057  JN86FN  1  231
 151107  2046  IZ3VTH  2  599  130  599  089  JN65DM  1  514
 151107  2047  S54O  2  599  131  599  049  JN75NT  1  297
 151107  2048  E73JHI  2  599  132  599  041  JN85HA  1  181
 151107  2051  OK2I  2  599  133  599  162  JN89XX  1  519
 151107  2054  9A3TU  2  599  134  599  012  JN95EH  1  40
 151107  2101  E70T  2  599  135  599  004  JN84OS  1  147
 151107  2106  OK8WW  2  599  136  599  162  JN79DV  1  611
 151107  2110  9A1Z  2  599  137  599  034  JN86FJ  1  221
 151107  2111  OK2KOL  2  599  138  599  082  JN99BN  1  472
 151107  2115  OM3KHU  2  599  139  599  055  KN09WC  1  475
 151107  2118  OK2KYJ  2  599  140  599  155  JN89QQ  1  495
 151107  2121  YT2TM  2  599  141  599  001  KN04GS  1  147  
 151107  2126  OK2BMJ  2  599  142  599  076  JN89UE  1  436
 151107  2128  S59ABC  2  599  143  599  184  JN76TO  1  288
 151107  2129  HA7RF/P  2  599  144  599  057  JN97LW  1  288  
 151107  2130  SP6RT  2  599  145  599  028  JO81NG  1  671  
 151107  2132  OL7C  2  599  146  599  160  JN78DR  1  0 er
 151107  2135  SP9TCE  2  599  147  599  020  JO90GE  1  539  
 151107  2139  OM3KII  2  599  148  599  256  JN88UU  1  400
 151107  2140  HA8IB  2  599  149  599  099  KN07OC  1  265
 151107  2141  OM/HA5RT  2  599  150  599  127  JN98SM  1  356  
 151107  2145  SP6MRM  2  599  151  599  060  JO81KG  1  675  
 151107  2151  OM3TIX  2  599  152  599  036  JN88US  1  391
 151107  2154  I5MZY/4  2  599  153  599  140  JN54OL  1  612
 151107  2156  I1RJP  2  599  154  599  020  JN45BO  1  839  
 151107  2158  9A3ST  2  599  155  599  027  JN75BB  1  374
 151107  2204  OE1ILW/3  2  599  156  599  053  JN77XX  1  368  
 151107  2206  S57M  2  599  157  599  200  JN76PO  1  310
 151107  2209  I3LGP  2  599  158  599  088  JN55VK  1  554
 151107  2214  DJ2QV  2  599  159  599  120  JN58UA  1  622
 151107  2217  S57Q  2  599  160  599  224  JN76PB  1  290
 151107  2222  OM2DT  2  599  161  599  120  JN88QS  1  397
 151107  2231  OM3PA  2  599  162  599  086  JN98EP  1  368
 151107  2232  HA5FB  2  599  163  599  064  JN97NN  1  247  
 151107  2235  OK2PSC  2  599  164  599  139  JN99FU  1  502
 151107  2244  DQ7A  2  599  165  599  218  JN59RJ  1  717
 151107  2252  S590IARU  2  599  166  599  038  JN86CR  1  257
 151107  2254  S53T  2  599  167  599  081  JN76AB  1  384
 151107  2255  OK2VMD  2  599  168  599  236  JN89DO  1  511
 151107  2302  I5PVA/6  2  599  169  599  248  JN63GN  1  541
 151107  2305  OK2EZ  2  599  170  599  214  JN99BS  1  495
 151107  2310  OM3TGE  2  599  171  599  055  JN98DV  1  0 er
 151107  2316  OM4EX  2  599  172  599  052  JN98HR  1  376
 151107  2320  HA6W  2  599  173  599  207  KN08FB  1  325
 151107  2323  OM3KDX  2  599  174  599  138  KN19DB  1  487
 151107  2334  DK0BN  2  599  175  599  300  JN39VV  1  971
 151107  2341  S53FO  2  599  176  599  097  JN76ID  1  336
 151107  2343  S53XX  2  599  177  599  037  JN76CF  1  375
 151107  2345  OK1MAC  2  599  178  599  033  JN79IO  1  567
 151107  2347  DL0HTW  2  599  179  599  284  JO60QU  1  735
 151107  2352  OL1Z  2  599  180  599  182  JN88AU  1  445
 151107  2353  OK1RK  2  599  181  599  055  JO70EA  1  619
 151107  2356  DL8UAT  2  599  182  599  022  JO61OC  1  0 er
 151107  2358  HG7F  2  599  183  599  148  JN97KR  1  265
 151108  0000  OL7Q  2  599  184  599  061  JN99DQ  1  484
 151108  0020  OK2KYD  2  599  185  599  117  JN88WX  1  411
 151108  0026  HA1KYY  2  599  186  599  212  JN87FI  1  290
 151108  0027  S55M  2  599  187  599  212  JN65XM  1  385
 151108  0046  S53D  2  599  188  599  228  JN76BD  1  379
 151108  0048  DQ2C  2  599  189  599  340  JN48WM  1  769
 151108  0103  9A9R  2  599  190  599  190  JN85OQ  1  136  
 151108  0105  YU7AA  2  599  191  599  062  JN95NS  1  51  
 151108  0112  OE5D  2  599  192  599  329  JN68PC  1  524  
 151108  0125  DK1KW  2  599  193  599  097  JN58RE  1  647
 151108  0130  OK2BHL  2  599  194  599  020  JN88WX  1  411
 151108  0143  YU7W  2  599  195  599  195  JN95RD  1  52
 151108  0146  DL1SBM  2  599  196  599  036  JN48XK  1  759
 151108  0150  OK1KKD  2  599  197  599  146  JO70BC  1  637
 151108  0203  DJ9MH  2  599  198  599  025  JO50FA  1  816  
 151108  0207  OL3Y  2  599  199  599  359  JN69JJ  1  642
 151108  0209  OK5T  2  599  200  599  152  JO70BK  1  667
 151108  0257  OK1KFH  2  599  201  599  262  JN69VN  604  604
 151108  0318  OK1KKI  2  599  202  599  271  JN79NF  516  516
 151108  0358  OK1OPT  2  599  203  599  271  JN69NX  671  671
 151108  0403  HA0HO  2  599  204  599  085  KN07SU  345  345  
 151108  0413  OK1TRW  2  599  205  599  096  JO70HC  617  617
 151108  0422  OK1FDJ  2  599  206  599  039  JO70KF  619  619  
 151108  0424  DM1TS  2  599  207  599  035  JO61OC  765  765
 151108  0431  DF0VK  2  599  208  599  246  JO50VF  757  757
 151108  0454  DK6AS  2  599  209  599  346  JN59OP  748  748
 151108  0519  OE5NNN  2  599  210  599  157  JN78EB  457  457  
 151108  0535  E77ZM  2  599  211  599  085  JN84PT  139  139
 151108  0539  LZ2FO  2  599  212  599  044  KN13KX  352  352  
 151108  0712  E70W  2  599  213  599  005  JN94IM  94  94  
 151108  0717  OK2PWR  2  599  214  599  165  JN89TG  446  446
 151108  0807  OK1OA  2  599  215  599  150  JO70MO  650  650  
 151108  0818  OE3PVC  2  599  216  599  012  JN88FD  361  361  
 151108  0825  OK1DEK  2  599  217  599  056  JN79FP  582  0 er
 151108  0826  S53RM  2  599  218  599  021  JN76HB  340  0 er
 151108  0832  SP9ZHR  2  599  219  599  070  JO90KG  547  547  
 151108  0851  IZ1POA  2  599  220  599  021  JN45FU  812  812  
 151108  0855  I3EVK  2  599  221  599  018  JN66CD  525  525  
 151108  0900  9A3EBP  2  599  222  599  025  JN75DI  359  359
 151108  0904  IW5BUX/4  2  599  223  599  038  JN54PF  612  612
 151108  0909  S53CC  2  599  224  599  056  JN76HD  342  342  
 151108  0912  OE5JFL  2  599  225  599  007  JN68MG  550  550  
 151108  0914  S51WX  2  599  226  599  061  JN75OS  290  290
 151108  0920  DJ2IT  2  599  227  599  030  JN58TD  634  634  
 151108  0925  OM6DC  2  599  228  599  106  JN98KU  390  390
 151108  0947  S51FO  2  599  229  599  010  JN75DM  359  359
 151108  0950  S57AC  2  599  230  599  019  JN76TN  285  285  
 151108  0952  IQ8BI  2  599  231  599  022  JN71IL  547  547
 151108  1000  IU4AZC  2  599  232  599  047  JN54PL  605  605
 151108  1000  9A6C  2  599  233  599  046  JN73WS  296  296
 151108  1012  OK1ZHS  2  599  234  599  066  JO70EC  627  627
 151108  1014  HA2RQ  2  599  235  599  059  JN86XX  194  194  
 151108  1017  OM1HI  2  599  236  599  019  JN88NE  343  0 er
 151108  1021  DF0MU  2  599  237  599  333  JO32PC  1132  1132
 151108  1031  S52GS  2  599  238  599  023  JN76VL  270  270  
 151108  1038  DK2EA  2  599  239  599  009  JO50UF  762  762
 151108  1049  SP1JNY  2  599  240  599  185  JO73GL  956  956  
 151108  1107  S53K  2  599  241  599  077  JN75RX  275  275
 151108  1109  9A2VX  2  599  242  599  042  JN75GK  339  339
 151108  1111  HA2MI  2  599  243  599  063  JN86LH  183  183  
 151108  1125  9A2HI  2  599  244  599  100  JN85AO  223  223
 151108  1131  E71AVW  2  599  245  599  016  JN94GL  101  101  
 151108  1140  SP9CQD  2  599  246  599  016  JN99OR  488  488  
 151108  1155  I1MXI  2  599  247  599  213  JN44OQ  763  763
 151108  1202  DL4SAV  2  599  248  599  096  JN58BR  762  762  
 151108  1217  S59ABL  2  599  249  599  064  JN65WP  391  391
 151108  1234  OK1FIG  2  599  250  599  255  JO80DH  585  585
 151108  1256  OM3WC  2  599  251  599  086  JN88TI  347  347
 151108  1305  OK1VSJ  2  599  252  599  090  JN69IS  675  675
 151108  1312  DK3JH  2  599  253  599  015  JN68AA  600  600
 151108  1318  S57NAW  2  599  254  599  043  JN76PA  289  289
 151108  1326  S52IT  2  599  255  599  041  JN76AA  383  383
 151108  1343  DL6UAA  2  599  256  599  235  JO61OC  765  0 er
 151108  1351  S51DI  2  599  257  599  102  JN76VL  270  270
 151108  1355  SP9CCA  2  599  258  599  092  JN99NQ  483  483  

Natrag - Contest 07.11.2015.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.