HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF


View EDI log

Date 20151107;20151108
Call 9A0V
WWLo JN95PE
Band 145 MHz
Sect Multi
PClub
RName Radio klub Vukovar
RCall 9A0V
MOpe1 9A2YO,9A2KK,9A4RM,9A7JRV
MOpe2
STXEq FT-225RD
Power 800
SRXEq FT-225RD
Ante 2 x 16 el. DL6WU
ASL -187
Remarks Sve do ponoći odlične propagacije, a onda strašan pad propagacija sve do 9 sati loc time.Onda po malo kao krenulo pa opet stalo.Zadovoljni smo naravno, ali da su ostale dobre propagacije i u nedjelju moglo je biti daleko više i veza i bodova.Hvala na qso-u i uskoro se ponovo čujemo.73, de 9a0v!
Qsos 310
Scor 142488

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 151107  1404  E77CV  2  599  0001  599  0002  JN83PX  208  208
 151107  1406  HA6W  2  599  0002  599  0002  KN08FB  332  332
 151107  1407  9A4V  2  599  0003  599  0002  JN95KI  38  38
 151107  1408  S51ZO  2  599  0004  599  0008  JN86DR  288  289
 151107  1410  OL7C  2  599  0005  599  0004  JO60JJ  755  756
 151107  1412  DA0FF  2  599  0006  599  0020  JO40XL  911  911
 151107  1413  HG1Z  2  599  0007  599  0011  JN86KU  263  263  
 151107  1414  OK2KYJ  2  599  0008  599  0009  JN89QQ  521  521
 151107  1416  OK1MV  2  599  0009  599  0011  JO80AC  598  599
 151107  1419  LZ1ZP  2  599  0010  599  0002  KN22ID  551  552
 151107  1423  LZ1ZB  2  599  0011  599  0001  KN12QO  435  436  
 151107  1425  S54AC  2  599  0012  599  0002  JN86FN  267  268
 151107  1426  LZ1JH  2  599  0013  599  0002  KN12PQ  424  425
 151107  1426  LZ4BF  2  599  0014  599  0004  KN23HJ  469  469  
 151107  1430  LZ1IQ  2  599  0015  599  0001  KN12PQ  424  425
 151107  1431  9A8D  2  599  0016  599  0001  JN95LM  45  46
 151107  1432  YU1EM  2  599  0017  599  0010  KN04FT  101  101
 151107  1435  DL8VL  2  599  0018  599  0018  JO71FG  765  765
 151107  1436  OK1SC  2  599  0019  599  0005  JO70OB  622  623  
 151107  1438  S51WC  2  599  0020  599  0007  JN75PS  319  319
 151107  1440  S53FO  2  599  0021  599  0014  JN76ID  372  372
 151107  1442  OK2KCN  2  599  0022  599  0018  JN89OI  489  490
 151107  1443  9A2SB  2  599  0023  599  0003  JN95GM  69  70
 151107  1445  DL2VL  2  599  0024  599  0024  JO60XX  756  0 er
 151107  1446  YO2BCT  2  599  0025  599  0005  KN05PS  169  169
 151107  1447  OM2DT  2  599  0026  599  0016  JN88QS  424  425
 151107  1448  OK2PWR  2  599  0027  599  0008  JN89TG  471  472
 151107  1448  9A1KDE  2  599  0028  599  0014  JN95FQ  86  86
 151107  1452  OK2OHA  2  599  0029  599  0004  JN89PP  518  519
 151107  1453  DJ5MY/P  2  599  0030  599  0018  JN68BI  649  650
 151107  1454  HA1A  2  599  0031  599  0032  JN87GF  310  311  
 151107  1456  OK2BDS  2  599  0032  599  0019  JN79WF  518  519
 151107  1458  OK2KOJ  2  599  0033  599  0005  JN89GF  495  496
 151107  1500  9A1E  2  599  0034  599  0025  JN85QT  165  165
 151107  1500  OM3RBS  2  599  0035  599  0015  JN98KJ  358  359
 151107  1502  OM5GU  2  599  0036  599  0019  JN97BX  323  323
 151107  1503  OM7AC  2  599  0037  599  0016  JN98NO  380  381
 151107  1503  DL5MAE  2  599  0038  599  0019  JN58VF  664  664
 151107  1504  OM5CM  2  599  0039  599  0026  JN98DF  347  347
 151107  1505  OK1KKD  2  599  0040  599  0018  JO70BC  670  670
 151107  1506  HG7G  2  599  0041  599  0020  JN97LF  228  229
 151107  1508  OE5NNN  2  599  0042  599  0017  JN78EB  493  493  
 151107  1509  OM5MO  2  599  0043  599  0009  JN98EJ  364  364  
 151107  1511  9A7D  2  599  0044  599  0009  JN95CI  87  87
 151107  1514  OK1DSZ  2  599  0045  599  0015  JN79AT  648  648
 151107  1516  E71EBS  2  599  0046  599  0001  JN94GR  78  78
 151107  1518  DL8DWW  2  599  0047  599  0026  JO70HW  727  728
 151107  1519  OL1Z  2  599  0048  599  0026  JN88AU  476  477
 151107  1520  OM5MX  2  599  0049  599  0017  JN98BG  354  355
 151107  1522  OK2SSJ  2  599  0050  599  0025  JN89WW  539  539
 151107  1524  DL1MAJ/P  2  599  0051  599  0029  JN68CF  637  637
 151107  1526  DL1SBM  2  599  0052  599  0002  JN48XK  796  797
 151107  1527  HA0HO  2  599  0053  599  0016  KN07SU  343  343  
 151107  1528  OK1MDK  2  599  0054  599  0032  JN79TO  563  564  
 151107  1529  YO2GL  2  599  0055  599  0018  KN05PS  169  169  
 151107  1531  HA2RQ  2  599  0056  599  0003  JN86XX  224  225  
 151107  1533  HA8IB  2  599  0057  599  0011  KN07OC  259  260
 151107  1535  E71W  2  599  0058  599  0020  JN93GT  164  165
 151107  1537  S57C  2  599  0059  599  0037  JN76UH  305  305
 151107  1541  OM3EE  2  599  0060  599  0018  JN88ND  368  369
 151107  1542  S59ABC  2  599  0061  599  0051  JN76TO  325  325
 151107  1543  OM4J  2  599  0062  599  0026  JN88WU  422  422
 151107  1548  HG6Z  2  599  0063  599  0057  JN97WV  304  305
 151107  1552  DL0STO  2  599  0064  599  0069  JO60UR  743  743
 151107  1555  OK1OPT  2  599  0065  599  0060  JN69NX  705  706
 151107  1557  HA4FB  2  599  0066  599  0031  JN96LX  201  201  
 151107  1558  OM2RL  2  599  0067  599  0024  JN88NR  427  427
 151107  1602  DL8UCC  2  599  0068  599  0025  JO71EQ  808  809
 151107  1603  YU7ZX  2  599  0069  599  0025  KN05FJ  94  95
 151107  1605  OM1HI  2  599  0070  599  0003  JN88ME  375  376
 151107  1606  OE1W  2  599  0071  599  0049  JN88HE  391  391  
 151107  1607  OM1TD  2  599  0072  599  0006  JN88ND  368  369
 151107  1608  OM3TIX  2  599  0073  599  0015  JN88US  416  417
 151107  1612  SP6A  2  599  0074  599  0023  JO81NG  695  696  
 151107  1613  OM3KDX  2  599  0075  599  0051  KN19DB  487  487
 151107  1615  YU5D  2  599  0076  599  0044  JN95WF  46  46
 151107  1615  HA7MB  2  599  0077  599  0035  KN07BM  267  268
 151107  1616  OM4EX  2  599  0078  599  0018  JN98HR  397  398
 151107  1620  HA1WD  2  599  0079  599  0017  JN87IF  302  302  
 151107  1621  YU1ES  2  599  0080  599  0006  KN04GG  142  142
 151107  1622  YO5DAS  2  599  0081  599  0016  KN17DO  354  354
 151107  1624  OM3KHU  2  599  0082  599  0015  KN09WC  477  478
 151107  1627  OM3PA  2  599  0083  599  0025  JN98EP  391  391
 151107  1628  E77Y  2  599  0084  599  0012  JN93AU  178  179
 151107  1632  S53T  2  599  0085  599  0018  JN76AB  420  420
 151107  1633  OL2J  2  599  0086  599  0060  JN79TI  539  540
 151107  1634  S57Q  2  599  0087  599  0085  JN76PB  326  326
 151107  1635  OK2EZ  2  599  0088  599  0076  JN99BS  517  518
 151107  1637  OL3Z  2  599  0089  599  0133  JN79FX  644  645
 151107  1639  OE6V  2  599  0090  599  0047  JN76XU  317  318  
 151107  1641  OM5LD  2  599  0091  599  0051  JN98AH  360  361
 151107  1643  OK1KKI  2  599  0092  599  0085  JN79NF  549  549
 151107  1647  OK1MWW  2  599  0093  599  0036  JN89EX  576  576
 151107  1648  UR7DWW  2  599  0094  599  0071  KN18EO  446  447
 151107  1650  S53D  2  599  0095  599  0078  JN76BD  415  416
 151107  1653  DL8NBJ  2  599  0096  599  0072  JO50SF  806  806
 151107  1658  OK2BMJ  2  599  0097  599  0018  JN89UE  461  461
 151107  1704  S53X  2  599  0098  599  0048  JN65WP  426  426
 151107  1709  S53SO  2  599  0099  599  0030  JN76KK  369  370
 151107  1710  I3MYV  2  599  0100  599  0001  JN55TH  600  601 U
 151107  1712  I1RJP  2  599  0101  599  0001  JN45BO  872  873  
 151107  1716  9A4CW  2  599  0102  599  0048  JN95AE  98  98
 151107  1719  9A1CBM  2  599  0103  599  0044  JN83EN  294  294
 151107  1721  S57LM  2  599  0104  599  0043  JN76HD  378  378
 151107  1727  S57RT  2  599  0105  599  0020  JN66WB  432  433
 151107  1729  9A9D  2  599  0106  599  0002  JN85KV  204  205
 151107  1730  I5MZY/4  2  599  0107  599  0084  JN54OL  642  643
 151107  1732  S54O  2  599  0108  599  0015  JN75NT  332  333
 151107  1734  OL7G  2  599  0109  599  0084  JN78DR  547  547
 151107  1739  OM5KV  2  599  0110  599  0054  JN97BS  301  301
 151107  1740  OK5K  2  599  0111  599  0051  JN99CT  521  521
 151107  1743  DL1MFZ  2  599  0112  599  0037  JN58QI  698  698
 151107  1749  9A3SM  2  599  0113  599  0006  JN85AT  263  263
 151107  1750  E70A  2  599  0114  599  0066  JN94GG  118  118
 151107  1753  HA1KYY  2  599  0115  599  0104  JN87FI  325  325
 151107  1754  OM8A  2  599  0116  599  0186  JN87WV  320  321
 151107  1756  DQ2C  2  599  0117  599  0155  JN48WM  806  806
 151107  1757  S59P  2  599  0118  599  0148  JN86AO  297  297
 151107  1759  9A1N  2  599  0119  599  0108  JN85LI  184  184
 151107  1800  YU7ACO  2  599  0120  599  0093  KN05QC  164  164
 151107  1802  DK0NA  2  599  0121  599  0150  JO50TI  811  811
 151107  1803  YU1LA  2  599  0122  599  0072  KN04FR  105  105
 151107  1805  YU7W  2  599  0123  599  0080  JN95RD  14  14
 151107  1811  OM5AW  2  599  0124  599  0165  JN88XH  362  363
 151107  1813  S57M  2  599  0125  599  0128  JN76PO  347  348
 151107  1821  OL3Y  2  599  0126  599  0167  JN69JJ  677  678
 151107  1828  DM5JL  2  599  0127  599  0052  JO70HX  731  732
 151107  1833  HG7F  2  599  0128  599  0095  JN97KR  284  285
 151107  1834  DL1DSW  2  599  0129  599  0090  JO70HX  731  732
 151107  1834  YU1ZZ  2  599  0130  599  0016  JN93WU  155  156
 151107  1835  HA5OO  2  599  0131  599  0086  JN97OM  260  260
 151107  1836  SP9ZHR  2  599  0132  599  0030  JO90KG  566  567  
 151107  1840  DL1DXA  2  599  0133  599  0039  JO61TB  776  777
 151107  1844  OM8TA  2  599  0134  599  0041  KN08OR  420  0 er
 151107  1846  OM8MM  2  599  0135  599  0028  KN08PR  422  423  
 151107  1848  9A2YF  2  599  0136  599  0009  JN85TI  132  132
 151107  1852  OK5IM  2  599  0137  599  0077  JO70UD  613  614  
 151107  1853  OL7Q  2  599  0138  599  0041  JN99DQ  506  507
 151107  1855  OK2DGB  2  599  0139  599  0068  JN79RL  558  558
 151107  1857  OM/HA5RT  2  599  0140  599  0107  JN98SM  371  372  
 151107  1900  DL2ARD/P  2  599  0141  599  0120  JO60AR  819  819
 151107  1903  IZ3VTH  2  599  0142  599  0064  JN65DM  548  549
 151107  1906  OM6DC  2  599  0143  599  0020  JN98KU  409  409
 151107  1910  OE1ILW/3  2  599  0144  599  0034  JN77XX  402  402  
 151107  1913  E77ZM  2  599  0145  599  0003  JN84PT  163  163
 151107  1915  HA5UA  2  599  0146  599  0064  JN97PL  255  255
 151107  1920  DJ2QV  2  599  0147  599  0079  JN58UA  659  660
 151107  1923  YT4B  2  599  0148  599  0112  JN94SD  118  118
 151107  1925  DK0OG  2  599  0149  599  0182  JN68GI  623  623
 151107  1929  OM3W  2  599  0150  599  0222  JN99CH  466  466
 151107  1934  DQ7A  2  599  0151  599  0154  JN59RJ  753  754
 151107  1936  OE5D  2  599  0152  599  0208  JN68PC  561  561  
 151107  1939  DK4G  2  599  0153  599  0053  JO71EW  833  0 er
 151107  1941  YU1EO  2  599  0154  599  0044  KN04FR  105  105
 151107  1942  YU1WS  2  599  0155  599  0019  JN93UR  166  166
 151107  1945  OM2Y  2  599  0156  599  0206  JN88RS  422  423
 151107  1947  OM3KTR  2  599  0157  599  0103  JN88SI  376  377
 151107  1949  OM3RLA  2  599  0158  599  0070  JN98LB  321  321
 151107  1953  OK6N  2  599  0159  599  0065  JN89WH  471  471
 151107  1955  OM3TGE  2  599  0160  599  0033  JN98FV  417  418
 151107  2000  OK1RZ  2  599  0161  599  0167  JN79PP  580  580
 151107  2001  OM6W  2  599  0162  599  0100  JN99GK  476  476
 151107  2005  YO2BBT  2  599  0163  599  0006  KN05UK  191  192  
 151107  2007  OK2PVX  2  599  0164  599  0080  JN99AC  446  446
 151107  2008  SP9DNO  2  599  0165  599  0044  JO90NE  556  557  
 151107  2010  HA5FB  2  599  0166  599  0053  JN97NN  264  265  
 151107  2013  OK1DDV/P  2  599  0167  599  0049  JN79EI  593  594
 151107  2016  OK1ZHS  2  599  0168  599  0053  JO70EC  659  659
 151107  2021  OM6A  2  599  0169  599  0021  JN99LB  432  0 er
 151107  2027  YU7AA  2  599  0170  599  0015  JN95NS  66  67  
 151107  2030  IQ4AX  2  599  0171  599  0131  JN54KK  669  669
 151107  2032  IW2CTQ  2  599  0172  599  0041  JN44PS  787  788
 151107  2036  OM3FW  2  599  0173  599  0153  JN98ET  409  410
 151107  2038  E74DNO  2  599  0174  599  0105  JN94FQ  86  86  
 151107  2041  S51DI  2  599  0175  599  0048  JN76VL  307  307
 151107  2042  9A3TU  2  599  0176  599  0005  JN95EH  73  74
 151107  2045  DJ2IT  2  599  0177  599  0011  JN58TD  671  671  
 151107  2047  9A1Z  2  599  0178  599  0029  JN86FJ  257  258
 151107  2056  OK2PSC  2  599  0179  599  0117  JN99FU  523  523
 151107  2058  OK2KOL  2  599  0180  599  0078  JN99BN  494  495
 151107  2059  OM3WC  2  599  0181  599  0037  JN88TI  374  375
 151107  2102  OK2SAM  2  599  0182  599  0031  JN89BO  546  546
 151107  2103  OK2KKW  2  599  0183  599  0182  JO70FD  659  660
 151107  2104  OK8WW  2  599  0184  599  0161  JN79DV  644  644
 151107  2112  HA2ML  2  599  0185  599  0079  JN97CO  281  282
 151107  2118  9A5RJ  2  599  0186  599  0047  JN86EL  268  268
 151107  2119  OK1VSJ  2  599  0187  599  0024  JN69IS  710  710
 151107  2127  OK1MAC  2  599  0188  599  0015  JN79IO  600  600
 151107  2128  OK1AUC  2  599  0189  599  0061  JN79BC  585  585
 151107  2130  YT2TM  2  599  0190  599  0003  KN04GS  109  109  
 151107  2132  OL1C  2  599  0191  599  0184  JO60UQ  739  740
 151107  2134  OK1DRX  2  599  0192  599  0091  JN79DW  648  648
 151107  2135  DM3W  2  599  0193  599  0210  JO62XE  871  871
 151107  2140  OK1RAR  2  599  0194  599  0107  JO70DB  659  659
 151107  2144  OK2VG  2  599  0195  599  0024  JN99CQ  507  507
 151107  2153  SP5QAT  2  599  0196  599  0030  KO02LB  774  775  
 151107  2157  SN9D  2  599  0197  599  0156  JO90PP  607  607  
 151107  2201  S53XX  2  599  0198  599  0010  JN76CF  411  412
 151107  2205  OM1DA  2  599  0199  599  0029  JN88MD  371  372  
 151107  2212  LZ2ZY  2  599  0200  599  0023  KN13OT  346  347
 151107  2214  SP9TCE  2  599  0201  599  0027  JO90GE  559  559  
 151107  2215  OM3KII  2  599  0202  599  0282  JN88UU  425  426
 151107  2216  OK2I  2  599  0203  599  0184  JN89XX  542  543
 151107  2226  9A3EBP  2  599  0204  599  0019  JN75DI  392  392
 151107  2228  9A3ST  2  599  0205  599  0030  JN75BB  406  406
 151107  2229  9A5IG  2  599  0206  599  0007  JN75DH  392  392
 151107  2232  OK5Y  2  599  0207  599  0137  JN79FV  637  637
 151107  2245  DL0HTW  2  599  0208  599  0265  JO60QU  768  769
 151107  2248  DH5YM  2  599  0209  599  0138  JO60TR  746  747
 151107  2252  OK2SAR  2  599  0210  599  0030  JN89LX  561  561
 151107  2257  DG6ISR  2  599  0211  599  0035  JO61PK  824  824
 151107  2301  OE6IEG  2  599  0212  599  0018  JN77RA  359  359  
 151107  2303  OK5T  2  599  0213  599  0126  JO70BK  699  700
 151107  2306  OK1BMW  2  599  0214  599  0048  JO70EI  682  682
 151107  2313  E73FDE  2  599  0215  599  0009  JN94BR  105  105  
 151107  2315  DK1KW  2  599  0216  599  0086  JN58RE  684  684
 151107  2321  DL5YWM  2  599  0217  599  0113  JO61OC  797  798
 151107  2333  S51A  2  599  0218  599  0065  JN76GC  383  384
 151107  2335  DK6NJ  2  599  0219  599  0138  JN59WL  734  735
 151107  2340  DJ2MX  2  599  0220  599  0027  JN58TC  669  669
 151107  2350  OM3RM  2  599  0221  599  0266  JN88QA  347  348
 151107  2353  SP6RT  2  599  0222  599  0055  JO81NG  695  696  
 151107  2354  OK1RK  2  599  0223  599  0056  JO70EA  651  652
 151107  2359  OK2KYD  2  599  0224  599  0114  JN88WX  435  436
 151108  0006  OL90IARU  2  599  0225  599  0364  JO60RN  739  739
 151108  0008  DK1KC/P  2  599  0226  539  0239  JN58QH  696  696
 151108  0014  OK7O  2  599  0227  599  0372  JN69OU  691  691
 151108  0017  OK1KCR  2  599  0228  599  0336  JN79VS  573  574
 151108  0025  OK1FIG  2  599  0229  599  0189  JO80DH  612  613
 151108  0030  S55M  2  599  0230  599  0213  JN65XM  418  419
 151108  0050  I1MXI  2  599  0231  599  0134  JN44OQ  795  796
 151108  0055  9A9R  2  599  0232  599  0188  JN85OQ  172  172  
 151108  0101  I5PVA/6  2  599  0233  599  0274  JN63GN  566  566
 151108  0119  IK3XJP  2  599  0234  599  0152  JN55UC  595  595
 151108  0122  S53K  2  599  0235  599  0063  JN75RX  311  312
 151108  0126  OM3TRT/P  2  599  0236  599  0046  JN98ER  400  400  
 151108  0143  OK1KCB  2  599  0237  599  0145  JN79GB  561  561
 151108  0157  S57O  2  599  0238  599  0308  JN86DT  294  294
 151108  0216  OK2BHL  2  599  0239  599  0028  JN88WX  435  436
 151108  0248  DK0BN  2  599  0240  599  0342  JN39VV  1008  1008
 151108  0258  OK1KFH  2  599  0241  599  0263  JN69VN  639  639
 151108  0311  DM1TS  2  599  0242  599  0020  JO61OC  797  798
 151108  0343  OK2VMD  2  599  0243  599  0260  JN89DO  540  541
 151108  0405  OK1TRW  2  599  0244  599  0092  JO70HC  649  649
 151108  0451  DK6AS  2  599  0245  599  0344  JN59OP  784  784
 151108  0511  LZ2FO  2  599  0246  599  0041  KN13KX  314  314  
 151108  0518  OK1FDJ  2  599  0247  599  0046  JO70KF  651  651  
 151108  0538  DF0VK  2  599  0248  599  0254  JO50VF  793  793
 151108  0543  DM5WF  2  599  0249  599  0007  JO61TL  815  815
 151108  0633  IV3GTH  2  599  0250  599  0005  JN65RU  460  461
 151108  0659  OE1TKW  2  599  0251  599  0025  JN88DF  408  409  
 151108  0704  HA2MJ  2  599  0252  599  0012  JN97DQ  288  289  
 151108  0708  OK1OA  2  599  0253  599  0138  JO70MO  680  681  
 151108  0715  OM1RV  2  599  0254  599  0014  JN88NC  364  365
 151108  0729  OE3KEU  2  599  0255  599  0013  JN88DC  397  397  
 151108  0808  OE3PVC  2  599  0256  599  0009  JN88FD  394  394  
 151108  0811  OM3TC  2  599  0257  599  0009  JN88RJ  383  384  
 151108  0821  OM0TT  2  599  0258  599  0053  KN08XQ  439  439
 151108  0832  OM3YFT  2  599  0259  599  0070  JN99IF  452  452
 151108  0840  OK2NO  2  599  0260  599  0016  JN89PW  549  550  
 151108  0844  OM4C  2  599  0261  599  0095  JN99SE  445  446
 151108  0849  OE3RTB  2  599  0262  599  0010  JN88ER  452  452  
 151108  0857  SP8DXZ  2  599  0263  599  0020  KO00XB  578  578
 151108  0903  YO5TI  2  599  0264  599  0020  KN27GD  459  460  
 151108  0907  YO8CLN  2  599  0265  599  0004  KN27QG  522  522  
 151108  0908  YO2IS  2  599  0266  599  0034  KN05PS  169  169
 151108  0912  E74Y  2  599  0267  599  0030  JN94IM  87  88  
 151108  0915  YU5C  2  599  0268  599  0008  KN02XX  325  326
 151108  0920  S57NAW  2  599  0269  599  0009  JN76PA  325  325
 151108  0922  DK6SP  2  599  0270  599  0320  JN58XH  658  658
 151108  0923  S59GS  2  599  0271  599  0030  JN75OO  322  323  
 151108  0924  S57AC  2  599  0272  599  0016  JN76TN  322  323  
 151108  0928  E76D  2  599  0273  599  0002  JN94AR  111  111
 151108  0931  IU4AZC  2  599  0274  599  0039  JN54PL  635  636
 151108  0933  9A6C  2  599  0275  599  0042  JN73WS  313  314
 151108  0938  9A2VX  2  599  0276  599  0022  JN75GK  372  373
 151108  0942  I5MXX  2  599  0277  599  0019  JN53JU  690  690
 151108  0944  I3LGP  2  599  0278  599  0122  JN55VK  587  587
 151108  0945  9A2BW  2  599  0279  599  0023  JN83GJ  296  296
 151108  0949  IK3COJ  2  599  0280  599  0004  JN65BN  561  562
 151108  0954  S50J  2  599  0281  599  0079  JN65VO  432  432
 151108  1003  E75A  2  599  0282  599  0008  JN94BA  159  160  
 151108  1009  OK1AXD  2  599  0283  599  0031  JO70GA  644  645  
 151108  1026  IW5BUX/4  2  599  0284  599  0074  JN54PF  641  641
 151108  1033  IZ1POA  2  599  0285  599  0052  JN45FU  847  847  
 151108  1049  DK2EA  2  599  0286  599  0011  JO50UF  797  797
 151108  1052  YO5OHY  2  599  0287  599  0048  KN17SP  425  426
 151108  1056  OK1FHI  2  599  0288  599  0016  JO70GS  714  715
 151108  1058  9A3AQ  2  599  0289  599  0001  JN75WS  274  275
 151108  1149  HA2PP  2  599  0290  599  0054  JN87WB  235  236  
 151108  1203  SP9CQD  2  599  0291  599  0020  JN99OR  505  506  
 151108  1208  OM3MVA  2  599  0292  599  0028  JN98NR  394  0 er
 151108  1211  OM0AST  2  599  0293  599  0024  KN09PH  483  483  
 151108  1214  S57T  2  599  0294  599  0035  JN76NI  348  349  
 151108  1216  9A2EY  2  599  0295  599  0004  JN85AT  263  263
 151108  1220  S58P  2  599  0296  599  0052  JN76ID  372  372
 151108  1226  9A2KO  2  599  0297  599  0019  JN75IE  359  360
 151108  1236  OK1VHF  2  599  0298  599  0055  JO70EB  655  656
 151108  1245  SP6MQO  2  599  0299  599  0038  JO80RG  582  582  
 151108  1257  S53CC  2  599  0300  599  0062  JN76HD  378  378  
 151108  1302  IK4ZHH  2  599  0301  599  0046  JN64AG  582  0 er
 151108  1305  IK3GHR  2  599  0302  599  0068  JN55RQ  613  614
 151108  1308  F5VKV  2  599  0303  599  0026  JN33RR  952  953  
 151108  1311  IQ8BI  2  599  0304  599  0050  JN71IL  554  555
 151108  1314  9A4QV  2  599  0305  599  0006  JN75BB  406  406  
 151108  1317  DF7RG  2  599  0306  599  0005  JN68HG  613  613  
 151108  1328  9A2HI  2  599  0307  599  0121  JN85AO  258  258
 151108  1340  DL8UWE  2  599  0308  599  0082  JO71DT  823  824
 151108  1345  UT5DL  2  599  0309  599  0017  KN18EP  450  451  
 151108  1358  E71AVW  2  599  0310  599  0023  JN94GL  98  99  

Natrag - Contest 07.11.2015.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.