HOME-hrvhf
HOME-cc
NAPUTAK
UPLOAD EDI
QRB TEST
Activity
Super kup
FAQ
Admins mail
Admin prijava
HOME-dacc
UPLOAD ADIF


View EDI log

Date 20121103;20121104
Call 9A2BW
WWLo JN83GJ
Band 145 MHz
Sect Single
PClub VIDOVA GORA - SUPETAR
RName IVAN PAVIŠIC
RCall 9A2BW
MOpe1 9A2BW
MOpe2
STXEq ICOM 706MKIIG
Power 20
SRXEq ICOM 706MKIIG
Ante Yagi 7 el. DK7ZB
ASL 10-20
Remarks I pored zatvorenog banda napravilo se nešto. Stanica iz I jako malo, barem se tu nisu čule. Uglavnom sve na granici čujnosti, više je sličilo na MS veze HI. Bit će bolje dogodine. Iz Splita samo dvije stanice ??? More se davno povuklo...
Qsos 27
Scor 9917

date time Call Mode Sent Rec WWL claimed
QRB
calculated
QRB
2way CC
 121103  1405  IQ3LX  2  599  001  599  002  JN65EM  407  407  
 121103  1418  S51WC  2  599  002  599  004  JN75PS  283  283  
 121103  1430  S57C  2  599  003  599  027  JN76PB  313  313
 121103  1438  9A1W  2  599  004  599  012  JN75ST  281  281
 121103  1443  9A1N  2  599  005  599  016  JN85LI  221  221
 121103  1507  I5PVA/6  2  599  006  599  033  JN63GN  324  324  
 121103  1515  OM8A  2  599  007  599  071  JN87WV  511  511
 121103  1537  S50C  2  599  008  599  059  JN76JG  349  349  
 121103  1637  OK5Z  2  599  009  599  120  JN89AK  673  673
 121103  1701  HG1Z  2  599  010  599  090  JN86KU  386  386
 121103  1704  S57UN  2  599  011  599  117  JN86DT  381  381  
 121103  1715  OE6U  2  599  012  599  032  JN76XU  388  388  
 121103  1800  E7CW  2  599  013  599  088  JN94GG  188  188
 121104  0744  9A5ST  2  599  014  599  007  JN83FM  16  16  
 121104  0746  OE1W  2  599  015  599  418  JN77TX  515  515
 121104  0759  HA1A  2  599  016  599  239  JN87GF  427  427
 121104  0845  YU1LA  2  599  017  599  130  KN04FR  347  347
 121104  0857  S51ZO  2  599  018  599  246  JN86DR  372  372
 121104  0918  OK1KCR  2  599  019  599  381  JN79VS  712  712
 121104  0927  S57Y  2  599  020  599  200  JN76TO  364  364  
 121104  1154  HA6W  2  599  021  599  306  KN08FB  602  602
 121104  1158  I7CSB  2  599  022  599  006  JN71QQ  213  213  
 121104  1201  9A2YL  2  599  023  599  007  JN83DL  23  23
 121104  1207  OM6A  2  599  024  599  385  JN99JC  658  658
 121104  1224  YU1EF  2  599  025  599  232  KN05CD  351  351
 121104  1315  9A0V  2  599  026  599  192  JN95NH  296  296
 121104  1359  9A2L  2  599  027  599  307  JN86HF  316  316

Natrag - Contest 03.11.2012.       error log© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2006.g.