Skip to main content

Hrvatski radioamaterski savez pokreće izradu baze podataka o svim magistralnim i lokalnim VHF i UHF repetitorima u R.Hrvatskoj. U svrhu prikupljanja podataka o lokalnim repetitorima svim radio klubovima elektroničkom poštom dostavljen je dopis novog UKV managera, Petra Miličića – 9A6A, kao i tablica koju treba popuniti i dostaviti na e-mail adresu hrs-hq@hamradio.hr