Skip to main content

Prema Statutu Hrvatskog radioamaterskog saveza i Pravilniku o članarini, doprinosima i naknadama članovi HRS-a, radioamaterske udruge (radio klubovi i savezi) dužni su plaćati godišnju članarinu. Pored navedene “klupske” članarine radioamaterske udruge – savezi plaćaju i članski doprinos prema prijavljenom broju svojih članova (fizičkih osoba). Dakle, fizičke osobe uplaćuju članski doprinos preko radioamaterske udruge (radio kluba) čiji su član.

Radioamaterska udruga kod izvršenja uplata prema članku 9. navedenog Pravilnika, obvezna je dostaviti u ured HRS-a dokaz o uplati s poimeničnim popisom članstva sa svim potrebitim podacima. Stručna služba Saveza obvezna je izvršiti ažuriranje matične evidencije članstva.

Visinu članskog doprinosa prema članku 9. Pravilnika utvrđuje Izvršni odbor Saveza. Iznosi članarine i članskog doprinosa za 2019. godinu utvrđeni su Odlukom Izvršnog odbora od 20. prosinca 2018. godine.

Primjer ispravno popunjene uplatnice