Skip to main content

TO19A – DX ekspedicija na otok Reunion od 27.04. do 08.05.2019

By 24.04.2019.Vijesti

Radio klub Marjan 9A1CBM i Radio klub Kaštilac 9A1CIG organiziraju DX ekspediciju na otok Reunion koja je planirana od 27.04. do 08.05. 2019.  Ekspedicija će koristiti posebnu pozivnu oznaku TO19A a čine je Tom 9A2AA, Livio 9A7Y, Mladen 9A2NA, Ante 9A8RA, Jerko 9A3EME, Jakša 9A3CJW i Rolando 9A3MR.

Ciljevi ekspedicije su ostvariti što veći broj veza, naročito na nižim opsezima te ostvariti kontakte sa domaćim radioamaterima, članovima Reunionskog radio kluba ARRA. Planirani su i pojedinačni izleti na planinske vrhove kojih na otoku ima poprilično te aktivacija SOTA referenci. Kako je ekspedicija smještena na području nacionalnog parka veze će vrijediti za WFF referencu FFF-0011. QSL manager ekspedicije će biti Tom 9A2AA.

73, Rolando 9A3MR