Skip to main content

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da je IO HRS-a, na svojoj 2. sjednici, održanoj 6.6.2020. godine, donio odluku o organizaciji tiskanja QSL kartica. Svi zainteresirani radioamaterski klubovi, članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza, te svi zainteresirani radioamateri koji su uplatili članski doprinos Savezu, imaju mogućnost prijaviti se do 30. lipnja 2020. godine u Stručnu službu na e-mail: radioamateri@hamradio.hr radi organizacije tiskanja QSL kartica. Naravno da će jedinična cijena tiskanja kartica biti niža ukoliko naručimo što više komada za tisak. Rok za prijavu: 30.6.2020.

73,

Marina 9A3AYM