Skip to main content

Tečaj za operatere ‘A’ i ‘P’ razreda u ZARS-u

By 05.10.2023.Iz klubova, Vijesti

Zagrebački radioamaterski savez organizira tečaj za operatere ‘A’ i ‘P’ razreda. Tečaj započinje 09.10.2023. sa počekom u 19.00 sati u prostorijama saveza u Bulićevoj 14. Prijavnica se može preuzeti ovdje, a prijave kandidata se vrše ovdje na mail. Po završenom tečaju za polaznike tečaja će se organizirati polaganje ispita ‘A’ i ‘P’ razreda. Prema odluci IO ZARS-a, kotizacija za sve polaznike starije od 26 godina iznosi 20,00 eura i potrebno ju je uplatiti na IBAN ZARS-a HR1123600001101394529 najkasnije do 09.10.2023. do 12:00 sati.