Skip to main content

SVJETSKI DAN RADIOAMATERA – 18. TRAVNJA

By 10.04.2023.Iz saveza, Vijesti

Svake godine, 18. travnja, nacionalni radioamaterski savezi, sa više od tri milijuna radioamatera iz cijelog svijeta, slave Dan radioamatera. To je dan kada je u Parizu 1925. g. osnovana IARU – International Amateur Radio Union – Međunarodna radioamaterska unija.

Povod za osnivanje IARU-a bila je opasnost da se radioamaterima zabrani pravo korištenja radiofrekvencijskog spektra. U prvim danima radija, radioamateri su mogli slobodno koristiti bilo koju frekvenciju za koju su mogli napraviti uređaj. Zbog povećanog komercijalnog interesa 1906. g. američki kongres zakonskom odredbom radioamaterima dopušta rad samo na kratkom valu, jer se tada smatralo da su KV frekvencije beskorisne za komercijalnu upotrebu. Ali, upravo su radioamateri otkrili da se kratkovalni signali mogu čuti diljem svijeta i uspostavili prvu prekooceansku radiovezu na kratkom valu. To otkriće ugrozilo je samo postojanje radioamaterizma – prijetila je opasnost da se, zbog komercijalnog interesa, radioamaterima u potpunosti zabrani rad.

Srećom, bilo je dalekovidnih pojedinaca koji su razumjeli problem i uspjeli pronaći rješenje. 1925. g. sastali su se u Parizu i službeno osnovali Međunarodnu radioamatersku uniju – IARU.

Samo dvije godine nakon osnivanja IARU-a, na Međunarodnoj radijskoj konferenciji u Washingtonu 1927. g., IARU se izborio da se radioamaterima dodijele frekvencijski pojasevi na opsezima 160, 80, 40, 20 i 10 metara. Drugi frekvencijski pojasevi, koje smo dobili na korištenje od tada do danas, rezultat su napornih pregovora IARU-a na ITU međunarodnim radijskim konferencijama.

IARU danas okuplja više od 160 nacionalnih radioamaterskih saveza. Svaki radioamater, kao član nacionalnog radioamaterskog saveza, podupire rad IARU-a. Ta podrška je od vitalnog značaja za budućnost radioamaterizma. ITU, Međunarodna telekomunikacijska unija, priznaje IARU kao zastupnika svih radioamatera. Preko IARU-a, naš glas se čuje u ITU, tamo gdje se donose odluke za pristup i korištenje radiofrekvencijskog spektra. Predstavnici IARU-a na tim sastancima su volonteri. Na žalost nisu svi radioamateri članovi nacionalnih saveza tako da teret zastupanja pada na one koji to jesu. Svi licencirani radioamateri imaju koristi od IARU-a, bez obzira jesu li članovi nacionalnih saveza ili ne. Svaki radioamater bi trebao biti član nacionalnog saveza, jer samo udruženi možemo zaštititi dodijeljene nam dijelove RF spektra i tako osigurati budućnost radioamaterizma za nas i buduće generacije.

Tema Svjetskog dana radioamatera 18. travnja 2023. biti će ljudskoj sigurnost i isticanje uloge radioamaterizma u pomaganju u događajima uvjetovanim klimatskim promjenama, terorizmom i ratnim razaranjima. Više o HS4A OVDJE i OVDJE.