Skip to main content

Svjetski dan radioamatera – 18. travanj

By 11.04.2021.Vijesti

18. travnja slavimo Svjetski dan radioamatera (World Amateur Radio Day – WARD). Tog je datuma 1925. godine u Parizu osnovana Međunarodna radioamaterska unija (International Amateur Radio Union – IARU).

Radioamateri su prvi otkrili da se kratki valovi mogu koristi za veze sa cijelim svijetom. To otkriće je ujedno predstavljalo i opasnost da se radioamatere ”gurne u stranu” i cijeli kratki val koristi samo u komercijalne svrhe. Radioamateri su se ujedinili i osnovali IARU. To jer rezultiralo da su, (samo dvije godine kasnije na Međunarodnoj radiotelegrafskoj konferenciji), radioamaterima dodijeljeni dijelovi radiofrekvencijskog spektra na opsezima 160, 80, 40, 20 i 10 m i to na primarnoj osnovi.

Od svog osnutka IARU neumorno radi na obrani i proširenju frekventnih opsega za radioamatere i danas zastupa radioamatere na Svjetskim radiokomunikacijskim konferencijama (ITU World Radiocommunication Conferences).

Danas je radioamaterizam popularniji no ikad, s više od 3 milijuna licenciranih operatera!

Za 2021. godinu, upravno vijeće IARU odabralo je posebnu temu za Svjetski dan radioamatera: Doma, ali nikad sam!

Više na IARU stranici.