Skip to main content

HRS-ova ekipa za SRVKS sudjelovati će u 2. Vatrogasnoj karavani koja će se održati od 22. do 25. lipnja, na relaciji Zagreb – Slavonski Brod. Ekipa u karavani koristiti će pozivnu oznaku 9A0HRS u cilju uspostave veza i provjere čujnosti.

U subotu, 24. lipnja, s početkom u 09.00 sati, održati će se provjera čujnosti u sustavu radio veza u kriznim situacijama. Upravna postaja 9A0OS raditi će iz Slavonskog Broda a u provjeru će se uključiti i ekipa 9A0HRS iz vatrogasne karavane.

Radne frekvencije na KV-u biti će 3,700MHz i 7,080MHz (+/- 5kHz) i na UKV području 145,500 MHz (S20). Uz to upravna stanica će pratiti dva repetitora (R-2 na Kapovcu i R-7A na Psunju).

Više o ovome možete pogledati na webu SRVKS-a.