Skip to main content

Rezultati Hrvatskog radioamaterskog kupa su službeni i nalaze se na HF Robotu HRS-a. Žalbi nije bilo.

73, Zlatko 9A2EU