Skip to main content

Sjednica IO HRS-a

By 02.12.2022.Iz saveza, Vijesti

3. redovna sjednica IO HRS-a održati će se 8. prosinca 2022. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 2. sjednice IO HRS-a u 2022. godini.

2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 2. i 3. sjednice IO HRS-a u 2022. godini.

3. Izvješće (opisno i financijsko) o provedbi međunarodnog radioamaterskog kampa za mlade YOTA 2022. (Balen i Sorić)

4. Javljanje na Natječaj HZTK-e za financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu

5. Donošenje odluke o sazivanju Skupštine Hrvatskoga radioamaterskog saveza u prosincu 2022. godine. (usvajanje Plana rada i Financijskog plana Hrvatskog radioamaterskog saveza za 2023.)

6. Realizacija programa HRS do 30.11.2022.

7. Prijedloga Odluke o visini članarine, doprinosa i naknadama za 2023. godinu

8. Usvajanje kalendara natjecanja za 2023. godinu (ARG, KV, UKV)

9. Javni natječaj za dodjelu Nagrade „Nikola Tesla“ Hrvatskoga radioamaterskog saveza za 2022. godinu (rok za prijavu 15.2.2023.)

10. ARG u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture

11. Subvencioniranje nabavke uređaja za radioamaterske klubove, članove HRS-a

12. Razno