Skip to main content

Sjednica IO HRS-a

By 09.05.2024.Iz saveza, Vijesti

Redovna sjednica IO HRS-a održati će se 11. svibnja 2024. u 12:00 sati na 16. HAMFESTU u Osijeku s slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa zadnje sjednice IO HRS-a (3. sjednica 2023.)

2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 3./2023. i 1./2024. sjednice IO

3. Utvrđivanje konačnog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2024. godinu zbog smanjenja programskih sredstava – pitanje rebalansa

4. Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu HRS-a od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine

5. Utvrđivanje prijedloga Izvješća o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a za 2023. godinu.

6. Imenovanje inventurne komisije za 2024. godinu.

7. Donošenje odluke o sazivanju redovne izvještajne Skupštine HRS-a

8. Priprema za održavanje redovne Skupštine HRS-a – prijedlozi za izbor radnih tijela Skupštine:
Radno predsjedništvo (predsjedatelj i 2 člana)
Verifikacijsko povjerenstvo (3 člana)
Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika

9. Odluka o dodjeli nagrada Nikola Tesla HRS-a

10. Sudjelovanje HRS-a na radioamaterskom skupu HAMRADIO 2024., Friedrichshafen, Njemačka

11. Zahtjev za učlanjenje udruge Klub tehnike iz Ludbrega

12. Razno