Skip to main content

Sjednica IO 1/2022

By 23.03.2022.Iz saveza, Vijesti

1. redovna sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog radioamaterskog saveza održati će se 1. travnja 2022. u prostoru Saveza s sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa zadnje sjednice IO HRS-a (4. sjednica 2021.)

2. Verifikacija odluka usvojenih putem elektroničke pošte između 4./2021. i 1./2022. sjednice IO

3. Utvrđivanje konačnog Programa rada i Financijskog plana HRS-a za 2022. godinu zbog smanjenja programskih sredstava

4. Utvrđivanje prijedloga izvješća o radu HRS-a od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

5. Utvrđivanje prijedloga Izvješća o financijskom poslovanju i Završnom računu HRS-a za 2021. godinu.

6. Imenovanje inventurnih komisija za 2021. godinu.

7. Donošenje odluke o sazivanju redovne izvještajne Skupštine HRS-a

8. Organizacija IARU Region 1 kampa za djecu i mlade YOTA 2022.

9. Odluka o raspisivanju natječaja za organizaciju državnog natjecanja u amaterskoj radiogoniometriji 2022.

10. Sudjelovanje HRS-a na radioamaterskom skupu HAMRADIO 2022., Friedrichshafen, Njemačka

11. Imenovanje ispitnih povjerenstava HRS-a za A i P razred – lista za HAKOM

12. Odluka o kriterijima raspodjele goniometara

13. Razno