Skip to main content

Sazivanje izborne Skupštine Hrvatskog radioamaterskog saveza

By 20.11.2020.Iz saveza

Poštovane zastupnice i zastupnici !

U ponedjeljak, 16.11., obavio sam razgovor u Uredu za udruge Grada Zagreba gdje je registriran HRS i dobio naputke vezano za daljnji tijek izbora tijela upravljanja  i nadzora HRS-a. Skupština koju ćemo uskoro sazvati mora biti IZBORNA i u ovim epidemiološkim prilikama morat će se održati online. Sukladno čl. 32. stavak 2 i čl. 33. Statuta HRS-a ja ću, kao osoba za zastupanje koja je zadnja upisana u registar udruga, sazvati IZBORNU SKUPŠTINU. Stručna služba HRS-a će  zastupnicima u Skupštini,  sukladno čl. 32., stavak 3 Statuta, elektroničkim putem dostaviti  poziv s prijedlogom dnevnog reda i materijalima i to 10 dana prije datuma održavanja Izborne Skupštine. Organizaciji Izborne Skupštine pristupit ćemo odmah. Da bi se stekli uvjeti za njezino održavanje potrebno je učiniti sljedeće predradnje:

 

  1. Definirati delegate

Prema uputama Ureda za udruge Grada Zagreba  potrebno je utvrditi  zastupnike u Skupštini  s imenom i prezimenom (bez obzira na činjenicu da su nedavno dostavljene vjerodajnice vaših zastupnika za novo mandatno razdoblje 2020.-2024.). Ukoliko se radi o dosada predloženim zastupnicima vašeg radiokluba, potrebno je samo potvrditi njihova imena i prezimena na e-mail: radioamateri@hamradio.hr.

Ukoliko se radi o novim delegatima (uključujući i na moguće promjene delegata), tada je potrebno dostaviti na e-mail: radioamateri@hamradio.hr ispunjene vjerodajnice s traženim podacima.

Stručna služba HRS-a utvrdit će postojanost članstava u HRS-u.

Obrazac vjerodajnica se nalazi u privitku.

Rok za dostavu ovih podataka (vjerodajnica) je najkasnije do 25.11.2020. do 12 sati.

Dana 25.11.2020. Stručna služba HRS-a obavijestit će putem weba i e-maila sve zastupnike Skupštine o sastavu Skupštine za mandatno razdoblje 2020.-2024. god.

  1. Predlaganje tijela upravljanja i nadzora  HRS-a

Člankom 25. Statuta utvrđena su tijela upravljanja i nadzora Saveza a to su:

  1. Skupština
  2. Izvršni odbor
  3. Predsjednik
  4. Nadzorni odbor

Zastupnici Skupštine biraju Predsjednika i Nadzorni odbor a na prijedlog Predsjednika iz redova zastupnika Skupštine potvrđuju (ili dopunjuju) i biraju članove Izvršnog odbora (čl.38 Statuta).

Kandidaturu za predsjednika Saveza treba istaknuti najmanje pet (5) članica Saveza. Predsjednika Saveza bira se iz  sastava zastupnika Skupštine na vrijeme od 4 godine sukladno čl.43 Statuta. S obzirom na specifičan način izbora predsjednika Saveza (elektroničkim putem), svaki  kandidat treba dostaviti podatke o sebi kao i predložiti kratak program rada kojeg želi provesti u mandatnom periodu.

Obrazac za isticanje kandidata  je u privitku.

Rok za isticanje kandidature za predsjednika Saveza je do 27.11.2020. do 10 sati.

Kandidat za predsjednika Saveza treba dostaviti listu kandidata za članove Izvršnog odbora. U prijavi za svakog kandidata – člana Izvršnog odbora treba navesti: ime i prezime, OiB, adresu prebivališta, mjesto i datum rođenja, stručnu spremu i zanimanje, naziv udruge čiji je predloženik zastupnik, kratak životopis i izjavu o prihvaćanju kandidature za člana Izvršnog odbora.

Obrazac za isticanje kandidata  je u privitku.

Rok za isticanje kandidature za članove IO Saveza je do 27.11.2020. do 10 sati.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje predlaže i bira Skupština iz redova zastupnika Skupštine a sukladno čl.48 Statuta. Zastupnici u Skupštini mogu dostaviti svoje prijedloge za članove Nadzornog odbora.

Obrazac za isticanje kandidata  je u privitku.

Rok za predlaganje kandidata za člana  (ili članove) Nadzornog odbora je do 27.11.2020. do 10 sati.

Napomena:

Prijedlozi za Predsjednika (sa osobnim podacima i programom rada) kao i za članove IO i NO dostavit će se svim zastupnicima Skupštine sa ostalim materijalima iz Dnevnog reda Skupštine.

Pripremi poziva sa dnevnim redom i radnim materijalima pristupit će se odmah nakon 27.11.2020. i dostavit će se svim zastupnicima Skupštine sukladno čl.32, stavak 4. Statuta.

za Hrvatski radioamaterski savez

v.r. Željko Pilat, 9A2R

Predlaganje zastupnika za mandat 2020. – 2024. FINAL P