Skip to main content

Sastanak u HAKOM-u

By 22.12.2023.Iz saveza, Vijesti

21. prosinca 2023. u 1400 održan je sastanak u HAKOM-u na kojem su od strane HAKOM-a nazočili Gordan Šimac, Danijel Vidaković, Alen Štefanac, Nada Doljanin i Elza Božić, a sa strane HRSa Željko Ulip, Marija Sorić, Suzana Malnar Munitić i putem video linka Rolando Milin. Tema razgovora su bile ARC dozvole i ispiti.

Jedna od najvažnijih novina je novi format dozvole koja će ubuduće biti izdavana u pdf formatu uz elektronički potpis. Takvu elektroničku dozvolu po riječima predstavnika HAKOM-a podržavaju sve EU zemlje osim Norveške koja još uvijek inzistira na papirnatom obliku (s klasičnim pečatom).

Za zemlje koje ne priznaju e-potpis i inzistiraju na papirnatom obliku HAKOM će na zahtjev izdavati klasične dozvole.

Aplikacija e-dozvole je još uvijek u razvoju i mogući su problemi pri njenom korištenju. Neke funkcionalnosti još nisu zaživjele, a za sada uočeni problemi su npr. nemogućnost unošenja frekventnih opsega. Informirani smo da se to ne smatra neophodnim podatkom. Podaci bez kojih se ne može izdati dozvola su označeni malenom crvenom zvjezdicom i bez njih je nemoguće poslati zahtjev.

Bez obzira na sve, zahtjevi poslani poštom i elektroničkom poštom i dalje su mogući, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku, a u HAKOM-u se nadaju da će naše članstvo koristiti aplikaciju e-dozvole u što većem broju budući to olakšava i ubrzava obradu. Isto tako HAKOM moli da mu se pošalju primjedbe na funkcioniranje aplikacije.

Što se tiče ispita i ispitnih komisija HAKOM apelira da se poštuju rokovi najave ispita u skladu sa Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikacijama, a isto tako da se poštuju rokovi slanja zapisnika i kopija diploma. Komentirani su neki nedavni propusti u provođenju ispita na koje HRS mora ubuduće pripaziti.