Rezultati glasanja zastupnika na elektroničkoj Skupštini Hrvatskog radioamaterskog saveza koja je trajala od 28. do 31. prosinca 2020. g.

Na elektroničkoj Skupštini Hrvatskog radioamaterskog saveza koja je trajala od 28. do 31. prosinca 2020. godine od ukupno 72 zastupnika s pravom glasa na ovoj Skupštini do navedenog roka glasalo je ukupno 45 zastupnika što čini natpolovičnu većinu zastupnika u Skupštini HRS-a te su odluke Skupštine pravovaljane.

Natpolovičnom većinom glasova zastupnici u Skupštini usvojili su sve predložene dokumente. Rezultati:

Nakon verifikacije objavit ćemo i skraćeni Zapisnik sa elektroničke Skupštine Hrvatskog radioamaterskog saveza od 28. do 31. prosinca 2020.

73,
Stručna služba HRS-a