Skip to main content

Rezultati Croatian CW Contest 2020.

By 02.02.2021.Vijesti

Objavljeni su službeni rezultati Croatian CW Contesta 2020 i mogu se pogledati OVDJE.

Na 9A KV robotu svi sudionici Croatian CW Contesta 2020 mogu skinuti svoje diplome u .jpg formatu.

Diplome se nalaze na gornjem linku, u stupcu pod slovom D uz vašu pozivnu oznaku.