Skip to main content

U utorak, 10. prosinca 2019. godine s početkom u 17.00 sati u prostoru HRS-a (Dalmatinska 12, Zagreb) održati će se radionica u organizaciji HAKOM-a i HRS-a.
Cilj radionice je upoznati sudionike s ovlastima i aktivnostima HAKOM-a i HRS-Povjerenstva za nadzor RA FS. Radionicu će održati gospodin Anđelko Jurjević, dipl. ing. (HAKOM)  i Zdravko Varzić (Povjerenstvo za nadzor RA FS-a).

Naime, HAKOM je pokrenuo inspekcijski nadzor na uporabom radiofrekvencijskog spektra u cilju sprečavanja smetnji na frekvencijama (145.150 – 145.750 MHz). Hrvatski radioamaterski savez je podnošenjem više zahtjeva za uklanjanje štetnih smetnji na repetitoru R6 na Sljemenu inicirao pokretanje inspekcijskog nadzora. Nadzirane osobe u ovom inspekcijskom nadzoru su izazivači smetnji (radioamateri i ostale fizičke osobe) za koje se utvrdi da namjerno izazivaju smetnje tj. ometaju rad repetitora R6 na Sljemenu.

Člankom 120. stavak 1. točka 29. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, broj 73/08, 90/11, 133/12 , 80/13,71/14 i 72/17), propisana je prekršajna kazna za obavljanje amaterskih radijskih komunikacija protivno odredbama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama („Narodne novine“, broj: 45/12, 97/14 i 116/17).
Propisana kazna iznosi od 50 000 – 500 000 kuna za prave osobe, odnosno od 2 000 -20 000 kuna za fizičke osobe. Stavkom 5. članka 120. propisana je i zaštitna mjera oduzimanja radijske postaje, radijske opreme ili druge elektroničke komunikacijske opreme korištene za počinjenje prekršaja.

Predviđeno vrijeme trajanja radionice je do 18.30 sati.

Predsjednik HRS
Željko Pilat, 9A2R