Skip to main content

QSL biro

By 21.08.2023.Iz saveza, Vijesti

Dio QSL biroa koji se nalazio u radioklubu ”Brdovec” konačno se vraća u Dalmatinsku 12. Zapakirane QSL karte danas se šalju poštom u klubove i biroe. Do kraja dana QSL biro u Dalmatinskoj 12 će biti u funkciji.

U akciji preseljenja biroa sudjeluju: Zlatko Matičić 9A2EU, Petar Papoći 9A7PP, Ivica Sorić – Braco 9A7R, Suzana Munitić Maltar 9A3KLE i Marija Sorić 9A6PAX.