QSL biro na Skupštini HRS-a

Na redovnoj Skupštini Hrvatskog radioamaterskog saveza, koja će se održati
u subotu, 23. travnja 2022. s početkom u 12 sati u Zagrebu, Dalmatinska 12,
predstavnici klubova mogu predati QSL karte za QSL biro i preuzeti svoje
pristigle QSL karte.