Skip to main content

Promocija radioamaterizma u školama kroz pripreme za natjecanja mladih tehničara

By 01.02.2023.Rad s mladima, Vijesti

Radioamaterski klub “Hrvatska Flora Fauna” u sklopu priprema za 65. školsko natjecanje mladih tehničara (NMT – program Agencije za odgoj i obrazovanje koje provodi HZTK i nacionalni savezi s klubovima) i ove godine provodi program pod nazivom “tehnika u školama”. Tim se programom promovira radioamaterizam u školama kroz pripreme učenika viših razreda osnovnih škola za natjecanja mladih tehničara iz područja radio komunikacija u 2023. godini. RK ”Hrvatska Flora Fauna” provodi program u šest škola grada Zagreba i u jednoj školi sa područja Zagrebačke županije sa ukupno preko 50 učenika. Ovu aktivnost vodi Ivica 9A2HW. Poželimo im sreću, uspješne plasmane i dobru zabavu na natjecanjima.

Tekst i slike: Branko 9A3ST