Skip to main content

Priznanja mladim članovima RK ”Vidova Gora”

By 07.05.2021.Iz klubova, Vijesti

Nakon održane elektroničke skupštine RK ”Vidova Gora” Supetar, održan je skromni domjenak na kojem je mladim članovima podijeljeno preko 25 diploma za postignute rezultate u europskim i svjetskim natjecanjima. Novim radio operaterima koji su nedavno položili ispit uručene su svjedodžbe i prigodni pokloni u vidu alata za mlade elektroničare kako bi i kod kuće mogli nastaviti sa eksperimentiranjem. Uz novopečene operatere Ivana i Marija zaslužene diplome su dobili Kaja, Mirena, Dominik i Toni koji je kući odnio čak 9 prekrasnih priznanja. Sam radio klub je osvojio čak 29 diploma na proteklim SSB i DIGI natjecanjima.

Slijedi početak rada na UKV opsegu sa Vidove Gore, gdje treba postaviti opremu i instalirati usmjerene antene. U međuvremenu se od Grada Supetra očekuje tako željeno rješenje o dodjeli terena za novu lokaciju primopredajne sekcije koju ovi radio amateri čekaju već 5 godina.

Ivica Pavišić, 9A2BW