Priznanja mladim članovima RK ”Vidova Gora”

Nakon održane elektroničke skupštine RK ”Vidova Gora” Supetar, održan je skromni domjenak na kojem je mladim članovima podijeljeno preko 25 diploma za postignute rezultate u europskim i svjetskim natjecanjima. Novim radio operaterima koji su nedavno položili ispit uručene su svjedodžbe i prigodni pokloni u vidu alata za mlade elektroničare kako bi i kod kuće mogli nastaviti sa eksperimentiranjem. Uz novopečene operatere Ivana i Marija zaslužene diplome su dobili Kaja, Mirena, Dominik i Toni koji je kući odnio čak 9 prekrasnih priznanja. Sam radio klub je osvojio čak 29 diploma na proteklim SSB i DIGI natjecanjima.

Slijedi početak rada na UKV opsegu sa Vidove Gore, gdje treba postaviti opremu i instalirati usmjerene antene. U međuvremenu se od Grada Supetra očekuje tako željeno rješenje o dodjeli terena za novu lokaciju primopredajne sekcije koju ovi radio amateri čekaju već 5 godina.

Ivica Pavišić, 9A2BW