Skip to main content

Hrvatski radioamaterski savez prikuplja materijale (pisane tekstove, audio, video i foto materijale) o doprinosima radioamatera u Domovinskom ratu  za potrebe monografije HZTK-a o 75 godina tehničke kulture. Materijale treba dostaviti do 16. listopada 2020. godine e-mailom na: radioamateri@hamradio.hr ili poštom na: Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb.