Skip to main content

Preuzimanje YOTA zastave

By 26.06.2022.28 lipnja, 2022Rad s mladima, Vijesti, YOTA 2022

Naša mlada ekipa preuzima YOTA zastavu i prezentira
YOTA Croatia 2022 kamp koji će za malo više od mjesec dana biti u Karlovcu.