Skip to main content

Poziv klubovima u 9A0HQ

Poziv klubovima da se pridruže s mladim radioamaterima hrvatskoj reprezentaciji za sudjelovanje u IARU HF World Championship pod pozivnom oznakom 9A0HQ koje će se održati 8. – 9. srpnja 2023.

Cilj je okupiti što više mladih radioamatera kako bi se kroz 9A0HQ platformu, uz nadzor i mentorstvo starijih radioamatera-mentora, mladima omogućilo stjecanje operatorskih znanja i vještina, ali i samopouzdanja s ciljem osnaživanja budućih operatorskih aktivnosti, kako kvantitativno tako i kvalitativno.

Mladima se ove godine prepušta i koordinacija uz nadzor i mentorstvo starijih radioamatera-mentora.

Prijave poslati najkasnije do 30. lipnja 2023. g. na radioamateri@hamradio.hr

Tablicu za prijavu preuzmite OVDJE.