Pomoćnik tajnika/ce za administrativne poslove – NATJEČAJ

Sukladno članku 51. i 53. Statuta Hrvatskoga radioamaterskoga saveza, Izvršni odbor Hrvatskoga radioamaterskog saveza raspisuje natječaj za radno mjesto POMOĆNIK TAJNIKA/CE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE u Stručnoj službi Saveza.

Naziv radnog mjesta:
Pomoćnik tajnika/ce za administativne poslove (m/ž)

Mjesto rada:
Zagreb

Poslodavac:
Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, Zagreb.

Opis poslova i zadatka:
– obavlja poslove pripreme materijala za sjednice
– obavlja poslove na pripremi materijala za objavu, umnožava materijale
– zaprima dolaznu i odlaznu poštu te vodi evidenciju elektroničke pošte
– pomaže kod organiziranja sudjelovanja na sajmovima i izložbama
– čuva izvornike akata
– obavlja poslove evidentiranja i zaštite arhivskog gradiva
– vodi evidenciju nazočnosti na poslu
– vodi evidenciju članica i članova Saveza i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama
– vodi evidenciju putnih naloga
– vodi ostale poslove uredskog poslovanja
– komunicira s članicama Saveza
– obavlja i druge poslove određene Statutom i općim aktima koje u nadležnost stavi
tajnik Saveza, a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji je zasnovan radni odnos

Uvjeti, vještine i iskustvo:
– visoka stručna sprema (VSS)
– radno iskustvo godinu dana u neprofitnim organizacijama tehničke kulture (djelatnost radioamaterizma)
– rad s neprofitnim organizacijama iz područja tehničke kulture (djelatnost radioamaterizma)
– položen radioamaterski ispit P razreda
– poznavanje engleskog jezika
– položen vozački ispit B kategorije
– poznavanje MS Office alata (Outlook, Word, Excel)
­- visoka razina komunikacijskih vještina
­- visoka razina poznavanje materinjeg jezika u govoru i pismu
­- visoka razina samostalnosti u radu i odgovornost
– sklonost timskom radu i suradnji
– fleksibilnost, brzina i pouzdanost

Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno vrijeme

Rok za prijavu:
Osam dana od dana objave.

Prijave na natječaj, sa životopisom i preslikama dokumentacije kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uvjeta, poslati poštom na adresu:
Hrvatski radioamaterski savez, Dalmatinska 12, Zagreb
s naznakom – natječaj POMOĆNIK TAJNIKA/CE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE
ili skenirane dokumente dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail: hrs@hamradio.hr

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese urednu prijavu. Neuredne prijave neće se razmatrati.
Zaprimljena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

NAPOMENA:
Natječaj će se objaviti na službenoj web stranici HRS-a www.hamradio.hr