Skip to main content

S obzirom na COVID-19 situaciju u svijetu Hrvatski radioamaterski saveze donio odluku o otkazivanju organizacije YOTA međunarodnog kampa u 2020.g.

Također je donesena odluka da se organizacija kampa prebaci na 2021.g. o čemu je obaviještena i međunarodna radioamaterska organizacije – IARU, koja ovu odluku pozdravlja i podržava.

https://www.iaru-r1.org/