Skip to main content

Izvršni odbor HRS-a na sjednici održanoj 21.12.2020. donio je odluku o visini članarine, doprinosa i naknada za 2021. godinu koju možete pogledati ovdje.