Odluka – članarina, doprinosi i naknade za 2022. g.