Odluka – članarina, doprinosi i naknade za 2022. g.

Izvršni odbor HRS-a donio je Odluku o visini članarine, doprinosa i naknada za 2022. g. koju možete pogledati OVDJE