Skip to main content

Na natječaj za organizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske u ARG-u za videće i slijepe 2017. godine javio se samo jedan klub – RK Međimurje, koji je tražio 21.000,00 kuna, iako je u natječaju navedeno da HRS može pokriti troškove organizacije u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna. S obzirom na tu činjenicu, Izvršni odbor HRS-a je nakon kraće rasprave 10.5.2017. godine elektroničkim putem donio odluku kojom se prihvaća prijava RK Međimurje za organizaciju Otvorenog prvenstva Hrvatske u ARG-u za videće i slijepe 2017. godine, ali uz uvjet da im se na ime troškova organizacije natjecanja isplati iznos od 18.000,00 kuna.

Ta informacija je proslijeđena predsjedniku RK Međimurje koji je razgovarao sa ljudima iz kluba, nakon čega je informirao IO da RK Međimurje odustaje od organizacije Otvorenog ARG  prvenstva Hrvatske 2017. godine.

Zbog navedenih razloga organizacija Otvorenog prvenstva Hrvatske u ARG-u za videće i slijepe 2017. godine odgađa se za jesen, o čemu će biti pravovremeno objavljen natječaj na web stranicama Saveza.  (Marina, 9A3AYM)