Novi namještaj u HRS-u

Konačno se završava uređenje prostorija HRS-a.
Stigao je i novi namještaj.

Slike: Marija 9A6PAX