Novi mladi radioamateri u 9A1RBZ

Sedmu godinu za redom Hrvatski DX klub je u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića iz Zagreba školi organizirao tečaj za radioamatere P razreda. Kao i do sada tečaj je organiziran za učenike drugih razreda i pohađalo ga je 25 učenika. Tečaj su vodili Zdravko – Emil  Balen, 9A9A i Nikola Perčin, 9A5W.

Ispitu koji je organiziran  08. prosinca pristupilo je 18 učenika i svi su ga uspješno položili. Drugi ispitni rok će biti u siječnju 2019. godine kada će se omogućiti polaganje ispita i ostalim učenicima.

Novi mladi radioamateri će se već od idućeg tjedna uključiti u rad postaje postavljene u klupskim prostorijama na Jarunu. Zajedno sa nešto starijim mladim radioamaterima, koji su učenici trećih i četvrtih razreda škole ili su maturirali u ranijim periodima, raditi  će pod pozivnim oznakom  9A18YOTA .

Tijekom nadolazećih zimskih školskih praznika svim mladim radioamaterima omogućiti će se nastavak rada s postaje postavljene u prostorijama Hrvatskog DX kluba na Jarunu.

Novi mladi radioamateri će početi raditi iz škole početkom drugog polugodišta. Nakon energetske obnove zgrade škole ponovo će postaviti antene na krovu škole i tako će se pojačati aktivnost pod pozivnom oznakom 9A1RBZ.     (Nikola, 9A5W)