Skip to main content

NMT Zadar – županijska razine

Zadar ni ove godine nije zakazao.
Pod vjernom mentorskom palicom Željka Vidovića koji oko sebe okuplja nemali broj mladih i usmjerava ih u svijet tehničke kulture. Kako ne bismo prekinuli niz mudrovanja, donosimo i ovdje jednu mudru, i to Rabindranatha TAGORE: “Nemojte ograničavati djecu samo na ono što ste vi naučili, jer djeca su rođena u drugom vremenu.

Marija Sorić, 9A6PAX