Nikola Perčin, 9A5W dobitnik je “YASME EXCELLENCE AWARD”

Od 2008. godine Upravni odbor Zaklade YASME dodjeljuje nagradu “YASME Exellence Award” pojedincima koji vlastitom kreativnošću i zalaganjem pridonose napretku radioamaterizma. Doprinos može biti u području tehničkih, operativnih i organizacijskih postignuća, jer su sva tri potrebna za napredak amaterskog radija, a nagrada se dodjeljuje s vremena na vrijeme, kako Odbor smatra prikladnim.
Ovogodišnji dobitnici ove prestižne nagrade su Nikola Perčin 9A5W “za izvanredan rad u unapređenju radioamaterizma u Hrvatskoj i regiji, suradnju sa sveučilištima i uspostavu programa za mlade radioamatere” i Angel Vazquez WP3R “za rad u pružanju pomoći u katastrofama i kao izvanredan ambasador amaterskog radija.
Više o ovome pročitajte u tekstu Željka Bukvića, 9A4FB.