Neslužbeni rezultati Kupa Jadrana 2022

Objavljeni su neslužbeni rezultati Kupa Jadrana i mogu se pogledati na HF Robotu OVDJE zajedno sa svim UBN raportima. Primjedbe i eventualne žalbe na neslužbene rezultate mogu se poslati na  e-mail kup.jadrana @ hamradio.hr u roku od 7 dana.