Neslužbeni rezultati Kupa Jadrana 2021

Objavljeni su neslužbeni rezultati Kupa Jadrana i mogu se pogledati OVDJE
zajedno sa svim UBN raportima.

Primjedbe i eventualne žalbe na neslužbene rezultate mogu se poslati na e-mail:
kup.jadrana@hamradio.hr   u roku od 7 dana.

Zlatko, 9A2EU