Natjecanje u Ozlju

U tijeku je natjecanje u O.Š. Slava Raškaj u Ozlju.
Prva grupa broji 8 učenika.